"אתיקה מקצועית" - 54 - שימוש בתואר עו"ד: כאשר עורך הדין ממלא תפקיד שאינו משפטי
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
השאילתא:
הפונה נושא תואר עו"ד, אולם מועסק בגוף ציבורי בתפקיד שאינו משפטי. תפקיד זה אינו מחייב העסקת עו"ד, אולם המעסיק מאפשר לעורכי דין לשמש בתפקיד זה ולשאת את התואר עו"ד ובלבד שיובהר בתכתובות שאינם מועסקים כעורכי דין.
הפונה מבקש אישור הועדה שחתימה באופן זה אינה מהווה עבירה על כללי האתיקה.
ההחלטה:
הפונה מועסק בתפקיד שאינו משפטי. המעסיק מאפשר לו לשאת את התואר: עורך דין, אולם מבקש כי הפונה יוסיף הסתייגות בהתכתבויותיו לרבות כרטיס ביקור, באשר לתפקיד אותו הוא ממלא. לעמדת הוועדה אין בגילוי מסוג זה פגיעה בכללי האתיקה.
מס' ההחלטה:
את 58/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון