"אתיקה מקצועית" - 54 - חסיון: מסירת עדות לגבי עבירה שעורך הדין היה עד ראייה לה
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
מס' ההחלטה:
את 28/14

שאילתא

עורכת הדין הפונה מונתה כאפוטרופוס לדין של שני קטינים במסגרת בקשת נזקקות שהוגשה על ידי אגף הרווחה. הפונה מייצגת אך ורק את הקטינים, ודואגת לשמור על האינטרסים שלהם בהליך מורכב זה. הפונה איננה מייצגת את האם. בעקבות החלטה שניתנה על ידי בית המשפט בעניינים של הקטינים (הוצאתם ממשמורת האם), התפרעה האם באולם בית המשפט, והוגשה נגדה תלונה על ידי אחת מהעובדות הסוציאליות המאוימות. הפונה, אשר הייתה ככל הנראה עדת ראיה להתפרעות, זומנה למסירת עדות במשטרה בעניין תלונה זו. לפיכך היא פונה על מנת לברר אם יש מניעה כי תמסור עדות.

 

וועדת האתיקה המחוזית לא מצאה מניעה כי הפונה תמסור עדות, מאחר והאם אינה הלקוחה של הפונה, והעדות הנדרשת אינה בעניין הנוגע במישרין להליך המשפטי בו מייצגת הפונה אתה קטינים, אלא בפרשה הנלווית להליך זה.

 

הפונה סבורה כי תשובת הוועדה המחוזית אינה ממצה ואינה מתייחסת להיבטים האתיים של המשך ייצוג הקטינים.

 

החלטה

הוועדה לא מצאה שום עילה בדין להימנע באופן גורף ממסירת עדות בנסיבות דנן. צודקת הוועדה המחוזית בקביעתה כי האם אינה הלקוחה של הפונה, וכן שאין מדובר במסירת עדות בעניין הנוגע במישרין להליך המשפטי בו מייצגת הפונה את הקטינים, אלא רק בפרשה הנלווית לו ואשר הינה בעלת קשר עקיף להליך עצמו. לכן גם אין מניעה כי על אף הזימון לעדות, הפונה תמשיך לייצג את הקטינים, ולדאוג לאינטרסים שלהם (כאשר כבר נקבע כי אלו שונים מן האינטרסים של האם – מכאן מינויה מלכתחילה) גם בהמשך ההליך בעניינם. כך יהיה גם אם החקירה תבשיל לכדי כתב אישום, והתובעת תידרש למתן עדות בבית המשפט בתיק האיומים.

 

מובן שאין בעצם מתן העדות משום היתר לפונה לחשוף מידע לגביו קיים חסיון עורך דין-לקוח.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון