"אתיקה מקצועית" - 54 - ניגוד עניינים: ייצוג נגד לקוח לשעבר באותו עניין
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
העובדות:
המתלונן טוען שהנילון ייצג אותו ואת אשתו ביחד במסגרת הסכם מתנה שנחתם ביניהם בשנת 2005, ובכל זאת נטל על עצמו הנילון את ייצוג האישה בבית המשפט לענייני משפחה בהליכים שמהותם, בין היתר, ביטול הסכם המתנה, וזאת החל משנת 2011. לפיכך, נטען שהנילון פעל בניגוד עניינים אסור לפי כלל 16. הנילון השיב, כי לטעמו אינו מצוי בניגוד עניינים.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי. מדובר בניגוד עניינים ברור, מה גם שהעובדות עצמן כלל אינן שנויות במחלוקת – הנילון ייצג את שני בני הזוג בסכסוך שביניהם, ואחר כך ייצג את האישה נגד בעלה במסגרת סכסוך נוסף באותו עניין.
מס' ההחלטה:
את 79/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון