"אתיקה מקצועית" - 54 - התמחות: חתימת מתמחה על תצהיר גילוי מסמכים
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
מס' ההחלטה:
את 279/13

עובדות

המתלונן הוא עורך דין שמייצג תובע. התלונה מוגשת נגד מתמחה שחתם על תצהיר גילוי מסמכים מטעם הנתבע – מוסד ציבורי; ובו הינו מצהיר כי לפי מיטב ידיעתו לא אותרו במוסד מסמכים נוספים על אלו שנמסרו בתצהיר גילוי מסמכים שהוגש קודם לכן לתיק ביהמ"ש (ולא נחתם ע"י המתמחה).

 

המתלונן מסתמך על פסה"ד בת"א (תל-אביב-יפו) 1056/91 אבי נתיב נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"מ נג(3) 419 (1993), אשר קובע כי החתמת מתמחים על תצהירים בהליכי ביניים הינה נוהג פסול.

 

בפסק הדין קבע השופט קלינג כי: "הצו מכוון לבעל הדין ועל בעל תפקיד מוסמך מטעמו ליתן את התצהיר לאחר בדיקה יסודית של המסמכים שברשות בעל הדין.... מתמחה הנדרש לחתום על ידי מאמנו לחתום על תצהיר מעין זה שלפני, מצוי במצב שאינו רצוי, או שהוא מרגיש אילוץ לחתום על התצהיר או שהוא סבור כי כך ראוי ומקובל".

 

הנילון משיב, כי הוא מתמחה במחלקה המשפטית של המוסד הציבורי בו הוא עובד מזה 41 שנים בתפקיד שאינו משפטי. כאשר חתם על תצהירו, עשה כן לא רק מתוקף היותו מתמחה בלשכה המשפטית, אלא בעיקר מתוקף היותו עובד המוסד הציבורי. קודם להצהרה בדק הנילון אישית במערכת הרשומות הממוחשבת כי לא אותרו מסמכים נוספים. 

 

החלטה

לגנוז את התלונה. אין כל דמיון בין המקרה נשוא התלונה לבין המקרה בו מדובר בפסק דינו של כב' השופט קלינג. המתמחה בענייננו כלל לא הועסק כמתמחה על-ידי עורך הדין החיצוני של המוסד הציבורי אשר מייצג אותו בתביעה שבעניינה ניתן התצהיר. הוא מתמחה במחלקה המשפטית של המוסד והתצהיר שנתן הוא מתוקף היותו עובד המוסד ונחתם לאחר שהמתמחה בדק את כל הנתונים. קשה להעלות על הדעת שזה המקרה בו מתמחה נאלץ לחתום על תצהיר לפי דרישת מאמנו.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון