"אתיקה מקצועית" - 54 - כלל 11ב: מתן שירות משפטי ללקוח שהופנה על-ידי חברה העוסקת בטיפול בנפגעי תאונות
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
מס' ההחלטה:
את 314/12

עובדות

המתלונן שכר את שירותיה של חברת "ט.ב.ת – טיפול בנפגעי תאונות בע"מ" (להלן: "החברה") שתגיש בעבורו תביעה בגין תאונת דרכים. המתלונן שילם בעבור טיפול זה 2300 ₪. לימים פנה הנילון למתלונן והודיע לו שהוא מייצג אותו בתביעה. הנילון אף ביקש מהמתלונן סכום נוסף למומחה והמתלונן סרב. בסופו של דבר הושגה פשרה בתיק (בהסכמת המתלונן) בסך כולל של 7000 ₪ ומהסך הנ"ל, הנילון העביר סך של 2200 ש"ח לחברה עפ"י הוראה בלתי חוזרת עליה חתם המתלונן. מהתלונה אף עולה כי במשך כל הזמן שבו נוהל התיק (כ- 5 שנים), הקשר שהתקיים בין המתלונן לנילון היה טלפוני בלבד והם מעולם לא נפגשו. לפי התלונה, מתוך סכום הפשרה הגיע לידי המתלונן סך של 3183 ₪ בלבד והמתלונן מלין על כך שהנילון העביר סכומים לחברה הגם שלא עשתה מאום.

 

בתגובתו טען הנילון, כי החברה פנתה אליו והציעה לו להיכלל במאגר עורכי הדין שאליהם היא מפנה נפגעי תאונות דרכים. החברה הבהירה לנילון כי לא יהיה עליו להעביר לה חלק כלשהו משכר טרחתו – והוא יגבה את מלוא שכר טרחתו רק מהלקוחות שהיא תפנה אליו, תוך שהחברה תממן את ההוצאות הרפואיות של אותם לקוחות. המתלונן הגיע אל הנילון בדרך זאת – ועל-פי תנאי התקשרות אלה.

 

החלטה

להעמיד לדין משמעתי. הנילון מודה כי נתן שירות משפטי ללקוח שהפנתה אליו החברה – והעביר לחברה, על-פי הוראת הלקוח, כספים שהיוו תשלום לה על-ידי הלקוח. בכך מודה, למעשה, הנילון כי הפר את הוראות סעיף 11ב(א) לכללי האתיקה, האוסרות על עורך דין "לתת שירות משפטי ללקוח, שהפנה אליו גוף שאינו עורך דין... – הפועל למטרת רווח ולמטרה זו מפרסם ברבים מתן שירותים משפטיים".

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון