"אתיקה מקצועית" - 54 - גבולות חובת הנאמנות: מסירת מידע ללקוח כאשר קיים חשש כי ישתמש במידע לצורך ביצוע עבירה
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
מס' ההחלטה:
את 49/14

שאילתא

עורכת הדין הפונה ייצגה שישה בעלי דין בהליך משפטי של תביעה כספית. במסגרת הייצוג היה צורך לשלוח הודעת צד ג' אל מי שלדעת לקוחותיה של הפונה, רימו אותם. לצורך ביצוע מסירת ההודעה לצד השלישי, נעזרה הפונה בחברה חיצונית לאיתורו של צד ג' ולבצוע המסירה של הודעת צד ג'. הלקוחות של הפונה שלמו עבור עבודת האיתור והמסירה. אחד הלקוחות הודיע לפונה פעמיים כי בכוונתו לפגוע בצד השלישי, באם יפגוש אותו חזיתית. הדברים אמנם נאמרו על ידו בעידנא דריתחא, אבל הפונה מאמינה שהוא אכן עלול לפגוע בו. לאחרונה פנה הלקוח אל עורכת הדין וביקש את פרטי צד ג' כפי שאותר. הפונה הזהירה את הלקוח בעל-פה שלא יפגע בצד ג'.

 

עורכת הדין פנתה לוועדת האתיקה במחוז ת"א, וזו ענתה לה שהפרטים (כתובתו של צד ג') הושגו עבור הלקוחות ובתשלום שלהם, וכך הלקוחות הם "הבעלים" של הפרטים, ולכן עליה למסור להם את הפרטים. הפונה איננה מסכימה לחוות דעת זו, ופנתה גם לוועדת האתיקה הארצית.

 

החלטה

ועדת האתיקה הארצית לא מצאה מקום לשנות את החלטת הוועדה המחוזית בעניין מסירת פרטי צד ג', והפנתה את עורכת הדין גם להחלטה מס' את 264/08 שפורסמה בגיליון "אתיקה מקצועית" מס' 30. הוועדה הדגישה בפני הפונה, כי אם היא חשה סכנה לעבירה פלילית ממשית מסוג פשע, עליה לפנות למשטרה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 262 לחוק העונשין.

 

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון