"אתיקה מקצועית" - 53 - הנחיות והחלטות ועדת הייעוץ לענייני פרסומת
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53

דברי הקדמה: מכוח כלל 3(ח) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א – 2001 [להלן: כללי הפרסומת] הוקמה בלשכה ועדת ייעוץ לענייני פרסומת שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית.

 

כל עורך דין רשאי לפנות, בטרם פרסם, אל הועדה, כדי לקבל אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי כללי הפרסומת.

 

להלן יובאו ההחלטות שניתנו בעקבות פניות של חברים אל ועדת הייעוץ לענייני פרסומת. ההחלטות חולקו לפי צורות הפרסומת ותכני הפרסומת, שהיא האבחנה הנקוטה בכללי הפרסומת.

 

צורות פרסומת:

1. אין מניעה מלפתוח דף עסקי למשרד ברשתות החברתיות כדוגמת פייסבוק. הפרסום ברשתות הנו בהתאם לכללי הפרסומת.

 

2. שילוב פרטי משרד באפליקציה מהווה פרסומת אסורה ואינה עולה בקנה אחד עם כללי הפרסומת אין בעמדתנו לאשר ולהכשיר קיומה של אפליקציה מסוג זה.

 

3. מותר לעורך דין שסיים את תקופת ההשעיה לשלוח מכתב למי שהיו לקוחותיו בעבר, המודיע להם על שובו לעסוק בעריכת דין.

 

4. אסור סטיקר עם שם משרד עורכי הדין המודבק על הרכב (כמקובל בגופים מסחריים שונים). צורה זו אינה עולה בקנה אחד עם כלל 3(א) לכללי הפרסומת הקובע רשימה סגורה של צורות פרסומת.

 

5. אסור לפרסם תמונה של עורך הדין על בול. צורה זו אינה עולה בקנה אחד עם כלל 3(א) לכללי הפרסומת הקובע רשימה סגורה של צורות פרסומת.

 

6. מותר להפיץ ניוזלטר ללקוחות המשרד.

 

7. בעקבות פניות שונות ולאחר עיון בפרסומים שונים מטעם עורכי דין במרשתת (אינטרנט) מוצאת ועדת פרסומת ועיסוק אחר לחדד נקודות המתייחסות לפרסום של עורכי דין באמצעות אתרים המבצעים פעולות יזומות של הפניית לקוחות לעורכי דין תמורת תשלום.

א. במרשתת פשטה תופעה בה מציעים אתרים מקוונים שירותים שונים לעורכי דין, ובכלל זה שירותים של הכוונת הפונים לאתר כלקוחות פוטנציאליים תמורת תשלום עבור כל פנייה. סעיף 11ב(א) אוסר על עורך דין מתן שירותים משפטיים ללקוח שהופנה אליו מגורם (שאינו עו"ד, שותפות עו"ד או חברת עו"ד) הפועל למטרת רווח ולמטרה זו מפרסם ברבים מתן שירותים משפטיים. במקרה דנן ככל וההתקשרות בין האתר ובין עורך הדין מבוססת על תשלום בגין כל הפניית לקוח מהאתר ו/או כל שיטה אחרת בה מתוגמל האתר ו/או מי מטעמו בגין אותה הפנייה, הרי הדבר מהווה הפרה של הכלל האמור ומהווה עבירת משמעת של עורך הדין.

יש לציין אף את סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, שכן ניתן לראות במתן הרשאה מצד עורך הדין לאופן הפניית הלקוחות אליו אף משום שידול באמצעות אחר.

ב. פרסום מחירים אסור בכל צורת פרסומת המותרת לעורכי דין. ובכלל זה אסור גם במרשתת.

ג. צירוף מלל מהלל ו/או משבח ו/או שימוש בביטויים אחרים כדוגמת: מחיר חסר תקדים", "הנחה מיוחדת", "מבצע", "מבצע לזמן מוגבל" וכיו"ב או הופעה בקטגוריית ממליצים, הם בגדר פרסומים אסורים בכל צורת פרסומת מותרת. ובכלל זה אסורים גם במרשתת.

 

8. עורך דין שהוזמן להרצות בפני ציבור מסוים רשאי לחלק חומר מקצועי הרלוונטי להרצאה, ובלבד שאין בחומר זה מידע פרסומי כלשהו הנוגע לעורך הדין. כל פעולה אחרת, לרבות חלוקת חומר פרסומי ועלונים הכוללים מידע כלשהו אודות עורך הדין, או הנחתם כך שיהיו נגישים לציבור מהווה פרסומת אסורה.

יובהר כי ככל ומי מקהל הנוכחים מבקש את פרטי ההתקשרות עם עורך הדין, אזי כמובן שאין מניעה ומלמסור אותם לאותו אדם, לרבות מסירת כרטיס ביקור.

 

תכנים של פרסומת:

1. נייר מכתבים של המשרד לא יכלול כל איור. כמו, איור של פטיש עם סטטוסקופ. מותר לו לכלול את לוגו המשרד הכולל שילוב של אותיות משם המשרד או השותפים.

 

2. במשרד בעל מספר סניפים, ניתן לרשום בשלט כל סניף את שמות כל עורכי הדין אבל יש לעשות בשלט אבחנה בין הסניפים ולרשום תחת כל סניף את שמות עורכי הדין העובדים בו בפועל. את אותה אבחנה יש לערוך גם בנייר המכתבים של המשרד, באופן שלא תהיה הטעיה לגבי עורכי הדין העובדים בכל סניף.

 

3. באתר משרד עורכי דין אין לפרסם את העיסוק האחר של עורך הדין. ולכן לא ניתן לכתוב באתר, "ייזום ושיווק פרויקטים".

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון