"אתיקה מקצועית" - 53 - פרסומת: באתר המשרד מותר לכלול קטעי מדיה מצולמים מקצועיים
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53

החלטה

לנוכח ההתפתחות הטכנולוגיה המאפשרת פרסום של סרטונים באופן דיגיטלי ברשת האינטרנט בדרכים שונות, מצאה ועדת האתיקה הארצית שאין להבחין בין פרסום בדרך של טקסט כתוב לבין פרסום בדרך של וידאו. לפיכך, לא ינקטו אמצעים משמעתיים נגד עורכי דין בגין פרסום בדרך של וידאו תוכן שמותר לפרסום בטקסט רגיל.

 

ועדת האתיקה הארצית סבורה כי אין לנקוט הליכי משמעת במקרה בו עורך דין מפרסם באתר אינטרנט שלו קטעי מדיה מצולמים מקצועיים.

 

"קטעי מדיה מצולמים מקצועיים" משמע –

סרטון הכולל רק ראיון עם עורך דין מהמשרד המפרסם בנושאים משפטיים, הרצאה שלו בנושאים משפטיים או הסברים מפיו למונחים משפטיים, ואשר אינו סרטון תדמית, כשאין בדברים הנאמרים בו משום הפרה אחרת של כללי הפרסומת (כדוגמת דברי שבח עצמי, הטעיה, התבטאויות לא ראויות, הצגת תעריפים והנחות, חשיפת שמות לקוחות ופרטים של תיקים וכד'), ורק כאשר עורך הדין או מי מטעמו לא נידרש לשלם עבור פרסום הסרטון.

 

למען הסר ספק, אסור לעורך דין לפרסם בדרך של משלוח סרטונים כאלה באופן יזום (בדרך של push או בדרך של מייל או כל השדרים הדיגיטליים האחרים), בין בתפוצה כללית ובין ללקוחותיו או לעורכי דין אחרים, ומשלוח כאמור יצדיק בדרך כלל נקיטת אמצעי משמעת.

 

אין באמור לעיל כדי להתיר סטייה מהוראות סעיף 55 לחוק, לפיהן כל פרסומת של עורך דין ובכלל זה קטעי מדיה מצולמים בהם עוסקת החלטה זו – אסור שיהיה בה להטעות את הציבור או לפגוע בו או משום פגיעה בכבוד המקצוע. (אין מספר להחלטה)

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון