"אתיקה מקצועית" - 53 - ניגוד עניינים: נכד של הלקוח עובד במשרד עורך הדין המייצג
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
העובדות:
הנלון מייצג את הוריה הקשישים (כבני 90 שנה) של המתלוננת. למתלוננת עוד שני אחים שאינם בסכסוך עם ההורים. לטענתה הוא פועל בניגוד עניינים הואיל ובן אחיה עובד עמו באותו משרד כעורך דין עצמאי.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. הוועדה אינה רואה לנכון לקבוע שאסור לעורך דין לייצג הורים זקנים, כאשר עם נכד שלהם יש לו קשר מקצועי, ולו גם הדוק. גם אם בתיאוריה יכול להיווצר ניגוד עניינים עקב מצב כזה, לא הובאו בעניין הזה שום פרט או אפילו טענה, שיש בהם כדי להראות סכנה של ניגוד עניינים.
מס' ההחלטה:
את 158/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון