"אתיקה מקצועית" - 53 - כלל 34: העלאת טענה משפטית שנדחתה אינה הטעיה אסורה
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
העובדות:
המתלונן הינו עורך דין אשר הנילונים ייצגו זוכה אשר פתחה נגדו תיק הוצאה לפועל. המתלונן טוען כי הנילונים ניסו בחוסר תום לב להטעות את הרשמת ולחייב את אשתו ואותו בריבית והצמדה בניגוד למוסכם ובניגוד לחוק (שהחיוב יחול מיום פסק הדין במקום מהמועד המאוחר יותר שנקבע בהסכם הפשרה). הנילונים השיבו כי בתגובת הזוכה לבקשת החייב (המתלונן) לתיקון חישוב הריבית על החוב, כפי שהוגשה, ציין אחד הנילונים כי "ככל שהחייב סבור שיש להבהיר את הוראות פסק הדין, יתכבד ויגיש בקשה מתאימה לבית המשפט בו ניתן פסק הדין על מנת שיבהיר מה המועד לחישוב חיוב הריבית בגין החוב." כך שמדובר בטענה משפטית אותה העלו בפני הרשמת והיא נדחתה.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. המתלונן לא הביא בדל ראיה לכך שהנילונים הטעו את הרשמת ביודעין ובחוסר תום לב. העובדה כי טענה משפטית שנטענה על ידי עורך הדין בשם מרשתו נדחתה על-ידי הרשמת, אינה מלמדת כלל ועיקר על הטעייה.
מס' ההחלטה:
את 24/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון