"אתיקה מקצועית" - 53 - חובת הסודיות: פרטי צוואה
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
השאילתא:
עורכת הדין הפונה ערכה לפני מספר שנים צוואה עבור לקוחה. הלקוחה נפטרה ואל עורכת הדין פנתה נכדתה וביקשה לקבל העתק של הצוואה. הנכדה אינה מוטבת לפי הצוואה. האם על עורכת הדין להיענות לבקשת הנכדה או שמא חל חסיון עורך דין-לקוח או כל מניעה אחרת.
ההחלטה:
חובת עורכת הדין היא לפעול לפי סעיף 75 לחוק הצוואות, וככל שלא עשתה זאת, עליה לעשות כן.
בהעדר הוראה מפורשת של המנוחה להציג הצוואה לנכדה או לכל אדם אחר, הפונה אינה רשאית לעשות כן.
מס' ההחלטה:
את 239/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון