"אתיקה מקצועית" - 53 - פרסומת: ספר עורכי הדין העוסקים במשפט הפלילי שיופץ מטעם הלשכה
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
מס' ההחלטה:
את 240/13

שאילתא

בפורום הפלילי של הלשכה מתקבלות תלונות חוזרות ונשנות לפיה התקבעה כעובדה, פרקטיקה נפסדת שנחקרים וחשודים במשטרה המבקשים להיוועץ עם עורך דין פלילי מופנים באופן "אוטומטי" אל הסנגוריה הציבורית והאפשרות לפנות אל עורכי דין פרטיים אינה מוצגת בפניהם או נמנעת מהם. בעקבות התלונות האמורות התקיימה ישיבה של הפורום הפלילי בהשתתפות ראש הלשכה והסנגור הציבורי הארצי.

 

הוחלט שבין יתר הפעולות שעתיד לנקוט הפורום הפלילי בניסיון לטפל בבעיה זו – ייצא "קול קורא" לכל עורכי הדין להזמין אותם להיכלל בספר עורכי הדין העוסקים בתחום המשפט הפלילי. ספר זה יוצג ביחידות החקירה השונות של משטרת ישראל הפרוסות ברחבי הארץ. בדרך זו יוכל כל נחקר/חשוד/עצור לממש את זכותו לבחור עורך דין כרצונו. ספר זה יעודכן אחת לשנה על ידי הפורום הפלילי הארצי. השאלה אל הוועדה היא האם ספר זה עולה בקנה אחד עם חוק הלשכה וכללי הפרסומת.

 

החלטה

הוועדה אינה רואה מניעה מפרסום חוברת מסוג זה, בכפוף לתנאים הבאים:

  1. החוברת תוצא על ידי לשכת עורכי הדין ובפיקוחה.
  2. רישום עורך הדין בחוברת יהיה פתוח לכל וללא תשלום.
  3. הרישום בחוברת יהיה אחיד ויכלול: שם, כתובת ודרכי התקשרות בלבד.
  4. הרישום יתבצע לגבי כל עורך הדין שרשום בלשכה תחת תחום עיסוק של משפט פלילי.
  5. לא תותר פרסומת של עורכי דין, בתשלום או שלא בתשלום, בחוברת.
  6. החוברת תעודכן כל שנה על ידי פניה לעורכי דין לעדכן את תחום העיסוק בלשכת עורכי הדין, ולאחר העדכון תופץ החוברת שוב.
  7. בחוברת תירשם הסתייגות ראויה לגבי אי אחריות לשכת עורכי הדין לפעולתו של עורך הדין ששמו מופיע בחוברת.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון