"אתיקה מקצועית" - 53 - חסיון וחובת הסודיות: ממשיכים לחול גם לאחר סיום הייצוג
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
השאילתא:
עורכת הדין הפונה טיפלה לפני שנתיים בלקוחה במהלך סכסוך עם הבעל. לבקשת הלקוחה, הכינה עורכת הדין תביעות נגד הבעל שלא הוגשו וכן הסכם גירושין. העתק ההסכם נמסר לבעל כדי שיוכל להתייעץ עם עורך דין מטעמו. בשלב מסוים הפסיקה הלקוחה את הטיפול מסיבותיה שלה.
כעת פונה אל עורכת הדין מי שמייצגת את הבעל בהליך הגירושין בבית הדין הרבני ומבקשת ממנה להוציא מסמך המאשר כי האישה טופלה על-ידיה לפני שנתיים ואף נערך בעבורה הסכם גירושין.
כדי שלא להיתבע בעתיד על-ידי מי מהצדדים מבקשת עורכת הדין לדעת אם היא רשאית להיענות לבקשה זו ולמסור מסמך המאשר פניית האישה למשרדה ועריכת ההסכם מבלי לציין את תוכן הפנייה והמידע שנמסר לה. שאלה נוספת היא כיצד על עורכת הדין לנהוג במידה ובית הדין הרבני יזמן אותה לעדות בעניין.
ההחלטה:
בשל החיסיון וחובת הסודיות הממשיכים לחול גם לאחר סיום יחסי עורך דין-לקוח, הפונה אינה רשאית למסור מידע לב"כ הבעל, למעט מידע שהיה גלוי כלפי הבעל.
אם יורה לה בית הדין הרבני למסור מידע, היא רשאית למסור רק מידע שלא חל עליו חסיון, קרי מידע שהיה ידוע לבעל ולבא כוחו.
מס' ההחלטה:
את 205/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון