"אתיקה מקצועית" - 53 - יחסי עורך דין לקוח: פעולה לפי הוראת הלקוח המנוגדת לעמדת עורך הדין
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
השאילתא:
עורך הדין הפונה מייצג קונסטרוקטור בתביעה הנוגעת לרשלנות בתכנון בית מגורים. מומחה מטעם בית המשפט עומד לבקר בפעם השנייה במבנה וביקש את נוכחות הצדדים ובאי כוחם כפי שהיה בביקורו הראשון. מטעמי חסכון כספי, הודיע הלקוח לעורך הדין הפונה כי אינו מעונין שזה יהיה בביקור הואיל ונוכחותו אינה תורמת. הפונה סובר שעניינו של הלקוח יפגע אם לא יהיה בביקור ולכן מבקש לדעת אם לאור הנחיית הלקוח הוא רשאי שלא להתייצב, או שעליו להתייצב בכל מקרה גם אם הלקוח מסרב לשלם עבור זה. עוד מבקש הפונה לדעת אם עליו להתפטר מהייצוג במקרה שהלקוח ימשיך לסרב.
ההחלטה:
ככל שאין חובת התייצבות לביקור לפי החלטת בית המשפט, הרי שבנסיבות שפורטו בשאילתא, אין מניעה אתית מכיבוד רצון הלקוח והימנעות מהתייצבות.
לעניין, ההתפטרות מייצוג, הדבר מסור לשקול דעת מקצועי של הפונה – האם הוא יכול להמשיך בייצוג לנוכח חילוקי הדעות שהתגלעו עם הלקוח. במידה ויחליט הפונה להתפטר מהייצוג, עליו לעשות זאת באופן שעניינו של הלקוח לא יפגע, בהתאם לכלל 13 וההלכות בעניין זה.
מס' ההחלטה:
את 227/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון