"אתיקה מקצועית" - 53 - דין משמעתי: אי תשלום מזונות במועד על-ידי עורך הדין
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
העובדות:
המתלוננת היא גרושתו ואם ילדו של הנילון. לטענתה הוא מאחר לעיתים בתשלום המזונות שנפסקו נגדו. הנילון השיב שתלונת גרושתו היא על רקע סכסוכים שונים בינם.
ההחלטה:
מדובר במספר איחורים בתשלום מזונות, בדרך כלל בימים ספורים. הנילון הראה שמצבו הכלכלי דחוק ושהיה ללא הכנסה מספר שנים. כידוע, אי קיום פסק דין כשלעצמו מחייב הסבר, אולם בהינתן הסבר משכנע – אין בו כשלעצמו עבירה אתית. לפיכך, התלונה תיגנז. יחד עם זאת, אנו מעירים לנילון להקפיד בתשלום המזונות, הן בשל מטרתן והן בשל החשיבות בקיום פסק דין.
מס' ההחלטה:
את 37/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון