"אתיקה מקצועית" - 53 - חסיון וחובת הסודיות: כתובת הלקוח
29.01.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
השאילתא:
עורך דין הפונה ייצג בעבר לקוחה. כעת מבקש ממנו עורך הדין של בעל הדין שכנגד לקבל את מענה של הלקוחה לצורך המצאת כתבי בית דין. האם הוא רשאי להיעתר לבקשה זו?
ההחלטה:
עורך הדין לא רשאי למסור את המידע ללא הסכמת הלקוחה לשעבר.
הערת העורכת:
במקרה זה מדובר על סודיות הואיל ואין מדובר בהליך משפטי, חקירה או חיפוש. חובת הסודיות, כמו גם החיסיון, מוסיפים להתקיים גם לגבי לקוח לשעבר.
המידע אודות מענו של לקוח או מקום המצאותו אינו חסוי בדרך כלל, אולם הוא בהחלט מידע סודי אלא אם כן הלקוח התיר את גילויו או שהגילוי נדרש מכוח דין (למשל, כפרטים בכתב תביעה וכן הלאה). במקרה הנדון, לא חלה חובת גילוי מכוח הדין כך שהסודיות מוסיפה לעמוד אלא אם תוותר עליה הלקוחה לשעבר.
מס' ההחלטה:
את 148/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון