"אתיקה מקצועית" - 53 - חסיון וחובת הסודיות: ייצוג לקוחות במשותף
27.01.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
השאילתא:
הפונה ייצג בהסכמה שני שותפים לירושה, כשהיו להם אינטרסים משותפים. לאחרונה נוצר ביניהם ניגוד עניינים. אחת משני היורשים פנתה וביקשה מעורך הדין פרטים הנוגעים במישרין ליורש האחר במשותף. הפונה מבקש לדעת אם הוא רשאי לספר לה את כל הפרטים שקיבל בזמנו מהיורש האחר.
ההחלטה:
פרטים שעורך הדין קיבל מהיורש האחר בנוכחותו של האחר – בוודאי שאינם חסויים. אולם אם הדברים נאמרו בלא נוכחותה של השותפה לירושה, הרי שהם חסויים. מובן מאליו שעורך הדין רשאי לגלות גם דברים אלה, אם הלקוח ויתר על החיסיון. בנוסף, אם יש בדברים שגילה היורש השני לעורך הדין משום חובת גילוי כלפי לקוחתו/היורשת האחרת הרי שעורך הדין חייב למסור לה את המידע. למשל, אם ידוע לו, שהלקוח לקח כספים של הלקוחה האחרת, הרי שנוכח נאמנותו לשניהם, עליו לגלות את האמת לצד המרומה (אם יש כזה).
אם יידרש הפונה לענות לשאלות בית משפט או רשות חוקרת, הוא חייב לטעון לחסיון ובית המשפט הוא שיחליט אם חל החיסיון.
מס' ההחלטה:
את 135/12
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון