"אתיקה מקצועית" - 53 - ניגוד עניינים: פעולה ככונס נכסים של חברה
23.01.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
העובדות:
המתלונן שימש כמנכ"ל של חברה שנקלעה להליכי פירוק. הנילון שימש ככונס הנכסים של החברה, לאחר שהגיש בקשה לפירוקה בשם עובדיה. המתלונן טוען כי הנילון פעל בניגוד עניינים, שעה שמכר את נכסי החברה שבפירוק לה שימש ככונס נכסים. וזאת משני טעמים. הראשון, הנילון שימש כעורך הדין של החברה שרכשה, במסגרת ההליך של כנוס נכסים, את הציוד. שתיים, הנילון שימש גם כעורך דין של חברה אחרת שהחזיקה במניות החברה שרכשה את הציוד.
בתגובתו לא התייחס הנילון לעיקרי התלונה אלא הסביר על הסכסוך בין הצדדים הנמצא בהכרעה בבית משפט.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי בגין ניגוד עניינים.
מס' ההחלטה:
את 102/12
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון