"אתיקה מקצועית" - 53 - גבולות חובת הנאמנות ללקוח: יחס כלפי הצד שכנגד
23.01.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
העובדות:
הנילון מייצג את הידוע בציבור של המתלוננת בתיק אישות המתנהל בין השניים. לטענת המתלוננת, עד להתחלת הייצוג בידי הנילון, היחסים עם בן זוגה היו טובים. ומאז שהנילון מייצג אותו הוא הדריך אותו שלא לספק לה את צרכי קיומה, לא לדבר אתה, לנתק לה מכשירי חשמל ועוד.
הנילון משיב שהסכסוך בין שני בני הזוג החל עוד בטרם התחיל לייצג. הוא מכחיש שפעולות אלו של בן הזוג נעשו בהמלצתו, אך טוען גם משפטית, שעצות כאלה אינן מהוות עבירות אתיות, אפילו ניתנו. הנילון צרף החלטות של משטרת ישראל לגנוז את תלונות המתלוננת נגד בן זוגה, וטוען, שהמתלוננת מפסידה בכל מהלכיה נגד בן זוגה, ועל כן באה התלונה כנקמה.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. אין בדל של ראיה שהנילון הדריך את לקוחו לעשות מעשים פסולים כלשהם. לאור הוראת הסודיות והחיסיון, הוועדה לא תיכנס למישור היחסים שבין לקוח לעורך דינו כדי לברר מה יעץ עורך הדין ללקוחו.
מס' ההחלטה:
את 104/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון