"אתיקה מקצועית" - 53 - יחס לעורך הדין שכנגד: איום בהליכים נגדו
23.01.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 52
מס' ההחלטה:
את 97/13

עובדות

לאחר שעורך הדין המתלונן שלח מכתב בשם לקוחו לאמו של הצד שכנגד המיוצג על-ידי הנילון, השיב הנילון בשם האם על המכתב. בתשובה כתב הנילון שלאם כלל אין קשר עסקי עם לקוחו של המתלונן; ולאור העובדה שבין הבן לבין לקוחו של המתלונן מתנהלים הליכים משפטיים בחו"ל, מהווה פנית המתלונן במכתבו לאם ולבן בארץ, ניסיון שקוף ליצור יש מאין סמכות שיפוט בארץ נגד הבן. הנילון הודיע למתלונן במכתבו שמרשתו רואה בהתנהגות המתלונן מעשה המהווה כלפיה עוולת רשלנות חמורה וזדונית; וכי היא לא תהסס לנקוט נגד המתלונן באופן אישי את כל האמצעים העומדים לרשותה; וזאת אם המתלונן לא יחדל מיד מלהטריד אותה בתואנות שווא ביודעין, אשר כולן נובעות ממניעים פסולים ושקופים. הנילון ציין בשולי מכתבו כי המכתב מהווה התראה לפי כלל 31 לכללי האתיקה.

 

המתלונן טוען שמכתב זה של הנילון טומן בחובו איומים הנוגדים את כללים 23, 24 ו-26, מתוך כוונה לרפות את ידי המתלונן מלעסוק בענייני לקוחו. המתלונן מציין גם, שהנילון לא פנה אליו במכתב במילים "חבר נכבד" (ח.נ.) ולא סיים מכתבו במלים "בברכת חברים".

 

הנילון השיב שהמתלונן ידע שאין לאם כל קשר לעסקי בנה ומטרת מכתבו הייתה להשתמש באם כדי לקנות סמכות דיונית נגד הבן. לדעת הנילון כאשר עורך דין עושה ביודעין מעשה מניפולטיבי כזה, תוך שהוא נותן ידו להליך סרק נגד אדם שאין לו נגיעה לסכסוך, זה לכל הדעות מעשה רשלנות מקצועית חמורה. זו הסיבה, מדוע במכתב התרה במתלונן לפי כלל 31 לכללי האתיקה כי מרשתו רואה בהתנהגות המתלונן מעשה רשלנות חמורה וזדונית; והיא לא תהסס לנקוט נגדו באופן אישי בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, אם יבצע כלפיה עבירת רשלנות חמורה ויפתח כלפיה בהליך נפל ביודעין.

 

לטענת הנילון האמור במכתבו עולה בקנה אחד עם הוראות כלל 24 (1) לכללים המתיר לעורך דין לפרט את האמצעים שלקוחו ינקוט למימוש זכויותיו, שכן נאמר במכתב שהלקוחה תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה.

 

הנילון המשיך וציין שלא ידוע לו על חובה אתית לפנות לחבר בלשכה בתואר ח.נ. ובב"ח; והשימוש שעשה במכתבו במילים "א.נ." ו"בכבוד רב" מבטאות יחס של כבוד. יתר על כן, מתוך היכרות רבת שנים בינו לבין המתלונן, הוא לא עושה שקר בנפשו ולכן לא השתמש במכתב אליו במילים ח.נ. ובב"ח.

 

החלטה

לגנוז את התלונה. האמור במכתב הנילון עולה בקנה אחד עם הוראות כלל 24(1) לכללי הלשכה המתיר לעורך דין לפרט את האמצעים אשר לקוחו ינקוט למימוש זכויותיו. המכתב הוא ניסיון לגיטימי מצד הנילון, המתיישב עם הוראות כלל 24(1), למנוע הגשת תביעה נגד האם והבן בישראל. עוד יוער כי אכן אין חובה הקבועה בחוק לפנות לעורך דין בתואר "ח.נ." ולחתום ב"בב"ח". (החלטה מספר את 97/13)

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון