"אתיקה מקצועית" - 12 - הנחיות והחלטות ועדת שכר הטרחה
21.01.2005 | שבט תשס"ה | גליון מס' 12

דברי הקדמה:

ועדת שכר הטרחה היא ועדה וולונטרית שהקים הועד המרכזי המחזיקה בשלושה תפקידים. הראשון, בפנייה של לקוח לועדה לפי סעיף 84(ב) לחוק לשכת עורכי הדין, קובעת הועדה את השכר המתאים כאשר הקביעה מכוח סעיף זה מחייבת את עורך הדין. השני, הועדה דנה וממליצה על עדכון או שינוי התעריף המינימאלי המומלץ. שלוש, הועדה דנה ועונה לפניות המגיעות מלקוחות ועורכי דין מכל הארץ בענייני שכר טרחה. הפניות נעשות בצורה של שאלות ו/או תלונות קונקרטיות כאשר להחלטות הועדה אין תוקף מחייב. החלטות הועדה מתוקף תפקידה השלישי יובאו להלן.

 

להלן יובאו תמצית ההחלטות שניתנו מתוקף תפקידה השלישי של הועדה:

  • במקרה שהלקוח מחליף את עורך הדין במהלך הטיפול בתיק לאחר שעורך הדין כבר בצע פעולות בתיק זכאי עורך הדין לקבל שכר ראוי לפי סעיף 46 לחוק החוזים. עורך הדין אינו זכאי למלוא השכר המותנה בתוצאות הקבוע בהסכם שכר הטרחה. לגבי גובהו של השכר הראוי, המגיע בנסיבות העניין, המליצה הועדה לנסות ולהגיע להסכמה עם בא כוחו החדש של הלקוח. במקרה של העדר הסכמה, ממליצה הועדה כי הצדדים יבקשו שלשכת עורכי הדין תמנה בורר מוסכם ביניהם.
  • בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מותר לעורך הדין להסכים על שכר טרחה שלא באחוזים מתוצאת הטיפול. עם זאת, שעה שהצדדים מסכימים על שכר טרחה במנגנון מסוים אין לעשות עירוב עם המנגנון האחר. כלומר, על הצדדים לקבוע מראש האם שכר הטרחה יהיה באחוזים בלבד או שלא באחוזים. האמור לעיל לפי החלטת הועד המרכזי.
  • בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים רשאי עורך הדין לדרוש בנוסף על שכר טרחה באחוזים גם תשלום (אפשר קבוע) עבור הוצאות (שאינן חלק משכר הטרחה).

 

אמיר סטמרי עו"ד

יו"ר הועדה

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון