"אתיקה מקצועית" - 12 - טיפול בכספי הלקוח: פתיחת חשבון נאמנות בבנק על-שם הלקוח הזוכה בהוצאה לפועל
21.01.2005 | שבט תשס"ה | גליון מס' 12
השאילתא:
האם אפשר לפתוח חשבון בנק על שם לקוח, אותו מייצג עורך הדין כזוכה במספר תיקי הוצאה לפועל. כך שכל הכספים שיועברו דרך לשכות ההוצאה לפועל וההפקדות של החייבים יועברו ישירות לחשבון הבנק הזה. כמו כן, האם אפשר לרשום פרטי חשבון הבנק החדש של הלקוח בלשכות ההוצאה לפועל תחת השם של משרדנו; מה האישורים שעורך הדין חייב להמציא עבור העברת הכספים לחשבון הבנק הזה.
ההחלטה:
א. בפני עורך הדין עומדות שתי אפשרויות חלופיות:
1. הלקוח יפתח חשבון בנק, ועורך הדין רשאי להורות ללשכת ההוצאה לפועל להעביר את כל הכספים שיתקבלו עבור הלקוח, בכל תיק הוצל"פ ספציפי בו הוא זכאי לכספים, ישירות לחשבון זה.
2. עורך הדין יפתח חשבון פקדונות על שמו, בנאמנות עבור הלקוח, ויורה ללשכת ההוצאה לפועל להעביר את הכספים לחשבון זה, ומשם יעבירם עורך הדין ללקוח.
ב. מודגש כי אין לפתוח חשבון בנק של הלקוח על שם עורך הדין, ואין לערב בחשבון הבנק את פעילות משרד עורך הדין עם פעילות הלקוח.
מס' ההחלטה:
את 163/03
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון