"אתיקה מקצועית" - 12 - פגישה עם צד שכנגד
21.01.2005 | שבט תשס"ה | גליון מס' 12
השאילתא:
האם רשאי עורך דין שהוא נתבע בתיק (ומיצג את עצמו) להיפגש עם התובע שאינו עורך דין ואשר מיוצג על-ידי עורך דין ללא ידוע בא כוחו של התובע. וזאת כאשר היוזמה לפגישה הגיעה בכתב מהתובע עצמו.
ההחלטה:
עורך הדין להימנע ממפגש עם בעל הדין אם הוא מיוצג.
הערת העורכת:
החלטה זו מסתמכת על פרשנות כלל 25 לכללי לשכת עורכי הדין ככזה החל חל על עורך דין בין כמייצג ובין כבעל דין. פרשנות זו מתיישבת עם הרציונל לכלל לפיו יש להימנע מניצול היתרון המקצועי של עורך הדין המנוסה במגעיו עם בעל דין מיוצג.
מס' ההחלטה:
את 137/04
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון