"אתיקה מקצועית" - 12 - שימוש ב- SMS כאמצעי למשלוח הודעות לחייבים
21.01.2005 | שבט תשס"ה | גליון מס' 12
מס' ההחלטה:
את 54/04

שאילתא

האם שימוש של משרד עורכי דין בהודעות SMS כאמצעי דרישה המופנה לחייבים לתשלום חובם הכספי של אותם חייבים ללקוחות אשר המשרד מייצג הוא שימוש העומד בכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין.

 

החלטה

בשליחת מכתבי התראה היוצאים ממשרד עורך דין, על עורך דין להקפיד, לפחות, על הדברים הבאים:

ציון שמו ומשרדו של עורך הדין, וכן מענו ודרכי התקשורת עימו.

פירוט הסיבה לפנייה, ופירוט החוב נשוא הפנייה.

פירוט דרכי סילוק החוב והאמצעים שבדעת עורך הדין לנקוט לגבייתו.

 

במסגרת המצומצמת של הודעה בת 160 תווים, אין די כדי שעורך הדין יעמוד בפירוט האמור, ולכן אין זה ראוי שעורכי הדין יפנו באמצעות הודעות SMS לחייבים, כתחליף למשלוח מכתבי התראה כמקובל.

 

לעומת זאת, אין אנו רואים מניעה לפנות לחייבים באמצעות טכנולוגיות אחרות (למשל Email, וייתכן כי אף הודעות MMS), כל עוד הפנייה עומדת בתנאים המינימאליים המפורטים לעיל. ראוי לציין עוד כי הפנייה באמצעים המפורטים לעיל אפשרית, כאשר יש לעורך הדין אפשרות לוודא כי ההודעה הגיעה לנמען (כלומר, הנמען מצויד בטכנולוגיה הרלוונטית וקיבל את ההודעה).

 

אין באמור לעיל, כדי להביע עמדה על חוקיות הפנייה לחייבים באמצעות הודעות SMS, ועל בעיות העלולות להתעורר כתוצאה מפנייה כזו, אלא רק על ההיבט האתי של פנייה כאמור. [החלטה מספר את 54/04].

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון