"אתיקה מקצועית" - 12 - ועדת האתיקה הארצית כקובל נוסף מטעם הועד המרכזי
21.01.2005 | שבט תשס"ה | גליון מס' 12
ההחלטה:
לפי סעיף 63 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, הועד המרכזי הוא בבחינת "קובל", לפיכך ועדת האתיקה הארצית, שהיא ועדה מייעצת הפועלת מכוחו של הועד המרכזי כקובל, פועלת כדין.
הערת העורכת:
ההחלטה מסתמכת על בג"צ 4519/93 לשכת עוה"ד נ’ ועד מחוז ת"א, פ"ד מט (5) 646 שם הועמד העותר לדין משמעתי בבית הדין המשמעתי של המשיב. בעתירתו, בקש העותר כי הטיפול בתלונה נגדו יועבר לטיפולה של ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין, כיון שהוא עצמו היה חבר ועד מחוז תל-אביב. בית המשפט קבע שיש סמכות לועד המחוז להגיש קובלנה, באמצעות ועדת האתיקה המחוזית.
כשם שוועד המחוז יכול לפעול באמצעות ועדה, כך גם הועד המרכזי, שמינה את ועדת האתיקה לטפל ולייעץ בכל הקשור לנושאים אתיים, תוך שהוא שומר את סמכות ההכרעה בידיו.
מס' ההחלטה:
את 113/02
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון