"אתיקה מקצועית" - 12 - קשיים כלכליים של עורך הדין
21.01.2005 | שבט תשס"ה | גליון מס' 12
השאילתא:
מה ההשלכות האתיות במקרה של עורך דין שנקלע לקשיים כלכליים ואינו עומד בהתחייבויותיו הכספיות לרבות עורך דין שניתן נגדו פסק דין או נפתח נגדו הליך הוצאה לפועל.
ההחלטה:
אי קיום פסק דין על-ידי עורך דין ופתיחת תיק הוצאה לפועל נגדו מהווה, לכאורה, התנהגות שאינה הולמת עורך דין ועלולה להיחשב לעבירה אתית.
לעניין התחייבויות שנתן עורך דין, יש כמובן לדון בכל מקרה ומקרה לגופו ולנסיבותיו המיוחדות. קשיים כלכליים עשויים להוות שיקול של בית הדין המשמעתי לעניין העונש לאחר ההרשעה, אך אין בהם כדי להכשיר התנהגות בלתי הולמת.
מס' ההחלטה:
את 16/04
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון