"אתיקה מקצועית" - 12 - בקשה לאישור לפי כלל 11ב(ג) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית)
20.01.2005 | שבט תשס"ה | גליון מס' 12
מס' ההחלטה:
את 166/04

עובדות

הפונה לועדה הקים אתר אינטרנט העוסק בדיני עבודה ומייעץ תמורת תשלום לפונים אליו. לדבריו, מטרת האתר לעזור לאותם אנשים וגופים קטנים שאינם יודעים כיצד לפתור בעיות שיש להם בתחום דיני העבודה והאתר ישמש מעין "חדר מיון", שיעניק הדרכה והפניה לבעלי מקצוע. בהמשך לייעוץ שינתן על ידו הוא מבקש להפנות את הפונים לעורכי דין שיטפלו וייצגו את הפונה וזאת ללא תמורה. לא ברור מהבקשה אם עורכי הדין יפעלו ללא תמורה או שבעל האתר לא יקבל תמורה עבור ההפניה לעורך הדין.

 

הפונה מבקש מהועדה לאשר את האתר כאתר הפועל לטובת הציבור בכלל וציבור עורכי הדין בפרט לפי סעיף 11ב(ג) לכללי האתיקה ובכך לאפשר לעורכי דין לטפל בפניות שיגיעו מהאתר.

 

החלטה

כלל 11ב נועד למנוע תחרות בלתי הוגנת בין עורכי הדין ולמנוע מצב שבו יועדף עורך-דין אחד על-פני חברו, לאור פרסום שמבצע גוף הפועל למטרות רווח ומעביר את הטיפול המשפטי באותם נושאים אל עורכי-דין מסוימים בלבד. לפי כלל 11ב(ג) סטייה מהכללים תעשה רק בתנאים הבאים:

  1. טעמים מיוחדים שבטובת הציבור;
  2. תנאים למתן היתר מיוחד;
  3. תקופה לה ינתן ההיתר.

 

ניתן לראות שהתנאים מצטברים והדבר מעיד על הזהירות בה יש לנקוט בטרם מתן אישור מסוג זה.

 

מקריאת מכתבו של הפונה ונימוקיו ומעיון באתר האינטרנט שהקים, לא באנו לידי מסקנה כי הנושא חריג ומיוחד, ושטובת הציבור מחייבת מתן היתר מיוחד לסטיה מכלל 11 ב. תחום יחסי העבודה הוא תחום רחב שקיימים בו חוקים וכללים רבים ואף ערכאה שיפוטית ייחודית - בית הדין לעבודה. בעיקר כיום, לאור החשיפה התקשורתית הקיימת, הציבור מודע לקיום תחום דיני העבודה ובתי הדין לעבודה ועל קיומם של עורכי דין המטפלים בתחום ומייצגים עובדים או מעסיקים. כך שמי שזקוק לייעוץ בתחום דני עבודה יכול, ללא קושי, לפנות באופן חופשי לעורך דין ולבקש יעוץ וייצוג. הייצוג הוא זמין ואין בעיה לקבלו. בנסיבות אלו אין מקום להיענות לבקשה. בנוסף יש להעביר את הפניה ואת חוות דעת זו לידיעת הועדה להגנת המקצוע. [החלטה מספר את 166/04]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון