"אתיקה מקצועית" - 12 - ניגוד עניינים: ייצוג תובעים שונים בשני תיקים נפרדים כנגד אותו נתבע
20.01.2005 | שבט תשס"ה | גליון מס' 12
השאילתא:
הפונה הגיש בקשה לתביעה יצוגית בשם בעלי מניות נגד בעלי השליטה בחברה והדירקטורים. כעת פונים אליו בעלי אג"ח של החברה בבקשה לייצגם בתביעה ישירה נגד אותם נתבעים (כולם או חלקם). האם יש מניעה אתית לייצג גם את בעלי האג"ח (בהנחה שהם יודעים על ייצוג בעלי המניות) והאם קיים שוני בין מצב זה למצב רגיל בו עורך דין מייצג מספר תובעים נגד אותם נתבעים ?
ההחלטה:
אין מניעה אתית לייצג את שני הלקוחות ובלבד שכל אחד מהם יסכים בכתב לייצוג הלקוח השני.
מס' ההחלטה:
את 114/03
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון