"אתיקה מקצועית" - 12 - ניגוד עניינים: ייצוג במקביל בשני עניינים
20.01.2005 | שבט תשס"ה | גליון מס' 12
השאילתא:
הפונה יצג בעבר חברה בשני מקרים: האחד הסתיים, והשני תלוי ועומד בבית הדין לעבודה מול תביעת עובד. הפונה לא משמש כיועץ משפטי שוטף של החברה. כעת פנה אליו אחד השותפים בחברה בבקשה לייעוץ וייצוג מול השותף השני עקב מחלוקות בינם.
האם רשאי עורך הדין לייעץ ולייצג את אחד השותפים, לרבות בבית משפט.
ההחלטה:
מהפניה עולה כי הפונה לא שימש ולא משמש כעורך דין קבוע של החברה. התיק בבית הדין לעבודה מתייחס לתביעת עובד נגד החברה ולא קשור בשותפים עצמם או במחלוקת שביניהם. בנסיבות אלה, נראה שאין לו כיום חובת נאמנות כלפי מי מהשותפים היות והחברה מהווה אישיות נפרדת. לפיכך, נראה לנו שהוא יהיה רשאי לייעץ ולייצג את האחד השותפים נגד השותף השני לרבות בבית משפט, אולם זאת בתנאי שיפסיק את הטיפול בבית הדין לעבודה בהסכמת החברה. עם זאת, מאחר שאין לועדה מידע על מהות הסכסוך בין השותפים, על עורך הדין לשקול את מכלול העובדות בהתייחס לכללי האתיקה האוסרים על ניגוד אינטרסים או על טיפול נגד לקוח. לרבות הכללים האוסרים על שימוש במידע שהגיע אליו במסגרת הטיפול הקודם ועשוי לשמש אותו בטיפול הנוכחי. [החלטה מספר את 114/03]
מס' ההחלטה:
את 114/03
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון