"אתיקה מקצועית" - 12 - החובה לציין כתובת של המשרד
20.01.2005 | שבט תשס"ה | גליון מס' 12
השאילתא:
האם רשאי עורך דין להודיע שכתובת משרדו היא תיבת דואר בלבד?
ההחלטה:
אסור לעורך דין לציין ככתובת משרדו תיבת דואר בלבד, אולם הוא רשאי להוסיף לכתובת תיבת דואר ככתובת למשלוח דברי דואר. [החלטה מספר את 110/03]
הערת העורכת:
ההחלטה מסתמכת על – על"ע 4354/01 עו"ד ברוך נ’ הועד המחוזי , פ"ד נו(1) 440 שם נענה רשם בית המשפט העליון לבקשת ב"כ הלשכה למחוק ערעור שהוגש על יד עורך דין, מאחר והמערער ציין ככתובתו מספר של תיבת דואר ברמת גן ונמנע מלציין כתובת מפורשת. בין יתר הנימוקים מציין בית המשפט את אינטרס הציבור לדעת את כתובתו של עורך הדין ואת החשיבות של קיומה של כתובת ידועה לצורך קיומו התקין של הדין המשמעתי של הלשכה.
מס' ההחלטה:
את 110/03
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון