"אתיקה מקצועית" - 11 - הנחיות והחלטות ועדת הייעוץ לענייני פרסומת
07.12.2004 | כסלו תשס"ה | גליון מס' 11

דברי הקדמה

 

מכוח כלל 3(ח) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א – 2001 [להלן: כללי הפרסומת] הוקמה בלשכה ועדת ייעוץ לענייני פרסומת שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית.

 

כל עורך דין רשאי לפנות, בטרם פרסם, אל הועדה, כדי לקבל אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי כללי הפרסומת.

 

להלן יובאו תמצית ההחלטות שניתנו בעקבות פניות של חברים אל ועדת הייעוץ לענייני פרסומת. ההחלטות חולקו לפי צורות הפרסומת ותכני הפרסומת, שהיא האבחנה הנקוטה בכללי הפרסומת.

 

צורות פרסומת:

 • לפי כללי הפרסומת אין אפשרות לפרסם ברדיו ובטלוויזיה.
 • אסור לתת חסות בכל תחום או פרסום כלשהוא בטלוויזיה.
 • מותר להוציא עלון מידע משפטי המחולק ללקוחות המשרד ולאנשי מקצוע עמם עומד המשרד בקשרי עבודה (עורכי דין אחרים, רואי חשבון וכו). עלון זה לא יכלול פרסומת האסורה לפי הכללים. לדוגמא, אין לציין בעלון שפגישת ייעוץ ראשונה היא חינם או שהמשרד מומחה בתחום מסוים, אלא תחומי עיסוק.
 • ניתן להציב את שלט המשרד רק בפתח המשרד או פתח הבניין בו נמצא המשרד.
 • עורך דין אינו רשאי לפרסם מודעת פרסומת ביומן רואי החשבון, המהנדסים וכיו"ב.

 

תכנים של פרסומת:

 • אסור לכלול במודעה תעריפים או הנחה או את הביטוי "ייעוץ ראשוני חינם".
 • לפי כלל 5 לכללי הפרסומת, מידע בכתב הנמסר ללקוחות, על פי פנייתם, ולאחרים הפונים אל עורך הדין לא יכלול דברי שבח עצמי. דוגמאות לדברי שבח עצמי אסור: ציון אחוזי הצלחה של המשרד בטיפול בתיקים; אמירה לפיה המשרד עוסק בתחומים קשים אך מצליח בהם; המלצות וחוות דעת של לקוחות.
 • אין הגבלה על מספר תחומי העיסוק אותם ניתן לציין.
 • לא ניתן לצרף במודעת הפרסומת של עורך הדין פרסומת של תאגיד אחר השייך לעורך דין.
 • ניתן לציין תואר אקדמי, אך אם אינו תואר במשפטים חובה לציין באיזה תחום ניתן התואר.
  • הערת העורכת: בעניין זה ראו, החלטה מספר את 78/01 שפורסמה באתיקה מקצועית 4 (נובמבר 2002) לפיה הכוונה רק לתואר אקדמי הניתן על פי דין ו/או על פי הדרישות האקדמיות המחייבות. וכי עורך דין בעל תואר "דר'", רשאי לציין דבר היותו "דר'" על נייר המכתבים שלו, אך  יחד עם זאת, ייתן על נייר המכתבים גילוי נאות, באופן שלקורא יובהר, במידה שהדוקטורט אינו משפטים, באיזה תחום ניתן התואר האמור.
 • בכל אחת מצורות הפרסומת המותרות בכלל 3(א) אסור לפרסם שמות של לקוחות.
 • אתר האינטרנט של משרד עורכי הדין לא יכלול קישורים לאתרי אינטרנט של לקוחות.
 • אתר האינטרנט של משרד עורכי הדין לא יכלול תמונות של מי שאינם עורכי דין. ראו כלל 3(ה) לכללי הפרסומת.
 • אין לפרסם כתבת תדמית יזומה על המשרד במדריך מקצועי מסווג.
  • הערת העורכת: פרסום כתבת תדמית יזומה אסור לא רק במדריך מקצועי מסווג אלא בכל צורות הפרסומת המותרות בכלל 3(א).
 • אין להוסיף איור כלשהוא או להשתמש בסמל הלשכה לרבות לא בנייר המכתבים.
 • על נייר המכתבים, כרטיס הביקור ומודעה בעיתונות לא ניתן לציין את עובדת היותו של עורך הדין שופט בדימוס.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון