"אתיקה מקצועית" - 40 - תוספת להחלטה מספר את 47/10 "חובת הנאמנות: הסדר פשרה וקבלת כספים כאשר הלקוח נעלם", אתיקה מקצועית 39 בעמ’ 3.
15.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
ההחלטה:
הועדה מבקשת להפנות את תשומת לב עורכי הדין גם להוראות סעיפים 1 ו-5 לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח – 1978 ולהוראת החוק להגנת רכוש מופקד, תשכ"ה- 1964 שיתכן ויחולו לגבי כספים שמחזיק עורך דין בעבור לקוח שנעלם ועורך הדין אינו מצליח לאתרו.
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון