"אתיקה מקצועית" - 40 - מתן מענה על-ידי עורכי דין במסגרת פורומים באינטרנט
15.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
מס' ההחלטה:
את 270/09

שאילתא

ועדת קניין ומקרקעין בלשכה פונה לקבל חוות דעת בנושא מתן מענה על-ידי עורכי דין במסגרת פורומים באינטרנט אשר מבקשים להשיא עצות לגולשים בנושאים משפטיים בכלל ובענייני מקרקעין בפרט.

החלטה

א. החובות האתיות המוטלות על עורכי הדין אינן משתנות לפי המדיה שבה ניתנת העצה.

ב. האמצעים הטכנולוגיים מאפשרים היום תפוצה רחבה של מידע משפטי, ואין צורך או דרך  למנוע זאת.

ג. במסגרת זו, אנו נתקלים בפורומים שמציגים ייעוץ או מעין ייעוץ בתחומים מקצועיים כמו רפואה, הנדסה וגם משפט. אין דרך או צורך למנוע זאת מעורכי דין, כל עוד תשובתו של עורך הדין ניתנת כדין ובהתאם לכללים.

ד. על עורך הדין שמשיב לשאלה כללית באופן פומבי ובלי עיון בחומר המלא הדרוש לעניין להבהיר כי דבריו אינם ממצים, אינם בגדר חוות דעת משפטית, וכי הם מבטאים התרשמות ראשונית שאין בצידה אחריות מקצועית ושבדך כלל ראוי לפנות לעורך דין בסודיות ולהציג בפניו את מלוא המידע והמסמכים הדרושים לעניין.

ה. ראוי להבהיר שלפי החלטות קודמות של הועדה, אסור לעורך דין לשלם כדי לקבל זכות להיות משיב בפורום משפטי כזה, משום שיש בכך פרסומת אסורה ושידול אסור.

ו. מעבר לכך, מופנים עורכי הדין לכללי הפרסומת ולהחלטות ועדות האתיקה והוועדה לענייני פרסומת בעניין.

 
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון