"אתיקה מקצועית" - 40 - כלל 22: הקלטת עורך דין אחר
15.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
העובדות:
עורך הדין הפונה הסתכסך עם שותפו העסקי – גם הוא עורך דין, והוא מעוניין להקליט את שותפו לשעבר, שלא בידיעתו. לטענת הפונה, בדעתו להקליט את שותפו לשעבר אך ורק בעניין עסקי השותפות והסכסוך המסחרי שהתגלע בין השניים. השאלה הנה האם הקלטה כזו מותרת, על אף הוראותיו המפורשות של כלל 22 לכללי האתיקה האוסר על עורך דין להקליט עורך דין אחר.
ההחלטה:
הועדה אינה יכולה לתת אישור מראש לביצוע הפעולה המבוקשת.
הועדה מפנה לבד"מ (ת"א) 58/00 ועד מחוז ת"א נ’ פלוני שם הורשע עורך דין בהתנהגות שאינה הולמת לפי סעיף 61(3) בגין הקלטת מעבידו, עורך דין, לצורך היערכות לדיון בסכסוך משפטי אישי. הגם שכלל 22 לא הוחל הואיל וההקלטה נעשתה לצורך מטרותיו של עורך הדין כאדם פרטי, עדין הורשע עורך הדין בעבירה משמעתית. כך שההכרעה בכל מקרה תלויה, בהכרח, בנסיבות העניין ובטיבו של הסכסוך בין השניים – עורך הדין המקליט ועורך הדין המוקלט. בשאלה זו לא ניתן להכריע מראש.
מס' ההחלטה:
את 172/10
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון