"אתיקה מקצועית" - 40 - קליניקות משפטיות: הפניה לעורך דין בשכר
15.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
מס' ההחלטה:
את 261/09
שאילתא
 
פורום מנהלי הקליניקות המשפטיות פנה לוועדה בבקשה כי תשוב ותבחן עמדתה ששללה מתן אפשרות לקליניקה להפנות את הפונים לשירותיה לעורך דין בשכר שאינו עובד הקליניקה. וזאת כשהקליניקה אינה מקבלת כל תמורה מהפניה זו.

לטענת הפורום עולה צורך ברור מהשטח להפניה לעורכי דין בשכר וזאת בשל הפניות הרבות המגיעות לקליניקות, העדר יכולת לטפל בכל הפונים והעדר מומחיות בתחומי הפניות. חלק מהפונים "מוכנים לשלם" בעד השירות המשפטי אולם אינם מכירים את "שוק עורכי הדין" ולכן מבקשים מהקליניקות להפנות אותם. הפורום מעלה בפנייתו "חשש ממשי" שמא יגיעו הפונים לעורכי דין שיגבו מהם שכר גבוה גבוה ויספקו שירות לקוי, כאשר מנגד, מוכרים להם עורכי דין טובים המוכנים לגבות שכר טרחה נמוך.

הפורום מפנה את הועדה לסעיף 30 לכללי האתיקה המאפשר לעורך דין להפנות לקוח לעורך דין אחר, כלל החל על עורכי דין העומדים בראש הקליניקות. כן מצוין שכלל 11ב לכללי האתיקה לא חל על הקליניקות מכיוון שאינן פועלות למטרות רווח.

לחילופין מוצע כי הפורום יערוך רשימה של עורכי דין המוכנים לגבות שכר נמוך מהמקובל, רשימה שתוצג לפונים לקליניקה והם יבחרו מתוכה.

החלטה

א. ככלל, אין זה תפקידו של ארגון הנותן שירותים משפטיים ללא תמורה וללא כוונת רווח להפנות את הפונים אליו לעורך דין. הפניה כזו עשוי להיות בה יסוד של אחריות מקצועית לעבודת עורך הדין ועלול להיות בה שידול אסור.

 

ב. אפשר להבחין בין פונה רגיל לבין מי שכבר מטופל ולקוח של אותו עורך דין בקליניקה, ועורך הדין של הקליניקה מגלה שקצרה ידה של הקליניקה מלסייע ללקוח. במקרה כזה חובת הנאמנות של אותו עורך הדין ללקוח מחייבת אותו להציג בפני הלקוח את הדברים ולסייע לו למצוא פתרון חלופי.

 

ג. כדי לא להותיר את הפונים ללא תשובה יכולה הקליניקה להפנות כל פונה (לקוח או לא לקוח) לאחד מהגורמים העוסקים במתן שירותים דומים, וביניהם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים ותכנית שכר המצווה של הלשכה.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון