"אתיקה מקצועית" - 40 - כלל 31: פניה לעורך הדין בטרם הגשת תביעה נגדו
15.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
העובדות:
הפונה הגישה תביעה נגד אדם בעת שזה לא היה חבר הלשכה (ככל הנראה היה מתמחה). מסיבות שונות התביעה טרם נמסרה לידיו וכעת הוא עורך דין. השאלה היא אם עליה לפעול לפי כלל 31, פנייה לעורך הדין בטרם הגשת תביעה נגדו.
השאילתא:
אין חולק שהמועד לפעולה לפי כלל 31 הוא מועד הגשת התביעה ולא מועד המסירה. כך עולה מלשון הסעיף בבירור. די בכך כדי לאשר לפונה לבצע את המסירה. יחד עם זאת, משנודע לפונה שבינתיים הוסמך המתמחה כעורך דין, אנו ממליצים לצרף למסירת כתב התביעה מכתב פניה ברוח כלל 31.
הערה: השאלה אם כלל 31 חל גם על מתמחה נשארת בצריך עיון.
מס' ההחלטה:
את 230/10
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון