"אתיקה מקצועית" - 40 - דין משמעתי: העמדה לדין בגין מעשה שנעשה במסגרת חייו הפרטיים
15.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
העובדות:
כנגד הנילון הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. לפי כתב האישום, הנאשם זרק חפץ על שכנו בזמן שהשכן ביצע עבודות בגינתו. לאחר מכן, כאשר ביקש השכן מהנילון להירגע, המשיך הנילון להכות אותו באמצעות שרשרת מפלדה. כתוצאה מההתקפה נגרמו לשכן חבלות שונות (שריטות בעיקרן) והוא נזקק לטיפול רפואי.
הנילון מאשר שהאירוע התרחש אך מציין שמדובר במעידה חד פעמית של אדם נורמטיבי. מסביר שהמעשה נעשה בעידנא דריתחא לאחר הטרדה וקנטור מתמשכים של השכן, הצטברות של מתח לאור המצב הביטחוני (הוא תושב אשקלון) והידרדרות במצב הכלכלי. הנילון מציין שההליך הפלילי הסתיים ללא הרשעה, לאור תסקיר מבחן חיובי ביותר והמלצת שרות המבחן להסתפק בשירות לציבור. כמו כן, הוטל עליו קנס כספי בסך 1,500 ₪ כפיצוי לשכן.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי. עורך דין העומד לדין פלילי בגין תקיפה שגרמה לחבלה אינו מקרה נורמטיבי וחובה להעמידו לדין משמעתי. לבית הדין המשמעתי כמובן השיקול לזכותו ו/או להתחשב בעונשו אבל כועדת אתיקה לא ניתן לתת יד למעשים כאלו ויהיו הנסיבות המקלות אשר יהיו.
מס' ההחלטה:
את 306/09
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון