"אתיקה מקצועית" - 40 - דין משמעתי: ניתן להעמיד לדין משמעתי עורך דין שהוסמך בגין עבירות שביצע בזמן התמחותו
15.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
העובדות:
נגד עורך הדין הנילון הוגשו מספר תלונות הנוגעות לעבירות אותן ביצע בעת היותו מתמחה. בינתיים הוסמך הנילון כעורך דין לאחר שהועד המרכזי החליט לקבלו כחבר בלשכה למרות ההחלטה להעמידו לדין משמעתי (שהתקבלה כבר אז). השאלה העומדת בפני הועדה היא האם כעת משהוסמך ניתן להמשיך ולהעמידו לדין משמעתי על עבירות שביצע בעת ההתמחות
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי. אין מניעה להעמיד לדין במקרה של מתמחה שעבר עבירה בזמן היותו מתמחה והוסמך כעורך דין.
מס' ההחלטה:
את 213-214/08
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון