"אתיקה מקצועית" - 40 - כלל 36 וניגוד עניינים: ייצוג בעניין בו עורך הדין הוא עד שזומן על-ידי הצד שכנגד
15.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
העובדות:
הפונה הוא עורך דין אשר נגד אחד מחבריו לקבוצת הכדורסל הוגש כתב אישום בגין קטטה. הפונה נרשם כעד תביעה בכתב האישום. הפונה שואל אם הוא יכול לייצג את הנאשם.
ההחלטה:
בנסיבות העניין אין מקום להתיר הייצוג מאחר, וככל הנראה, עדותו של עורך הדין שנטל חלק באירוע היא עדות מהותית. ההחלטה היא בשים לב לזכות היסודית והחשובה שיש ללקוח לבחור עורך דין כרצונו.
הערת העורכת:
לפי הוראת כלל 36(ב) מותר לעורך דין לייצג כאשר עורך הדין נקרא להעיד בידי הצד שכנגד. אך בנוסף להוראה זו קיימים גם כללי חובת הנאמנות ללקוח וניגוד העניינים שהם כללי יסוד רחבים, כך שמקום שבו עדות עורך הדין המייצג גורמת להתנגשות בין חובותיו, כי אז אינו יכול לייצג גם אם העדות היא מטעם הצד שכנגד.
לגישת הוועדה, המבחן הוא האם עדותו במשפט היא עדות מהותית. אם כך הדבר, הרי שעורך הדין לא יכול לייצג את הלקוח במקום שהוא עד מרכזי גם אם מטעם הצד שכנגד. שיקול נוסף שעמד לנגד עיני הועדה היא העובדה שהמשפט טרם החל כך שהפגיעה בלקוח נמוכה.
מס' ההחלטה:
את 212/10
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון