"אתיקה מקצועית" - 40 - ניגוד עניינים: עורך דין המייצג את בעלי מניות הרוב בסכסוך בחברה ומייצג במקביל את החברה באותו עניין
12.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
העובדות:
המתלונן ייצג את אחד השותפים ואילו הנילון ייצג את שני השותפים האחרים בהליך בוררות שהתקיים בין השותפים המסוכסכים. לטענת המתלונן, אסור היה לנילון לייצג את שני השותפים הואיל והוא ייצג בה בעת את החברה עצמה.
הנילון משיב שיש והיה לחברה עורך דין קבוע אחר וכי הפעולה היחידה שביצע כעורך הדין של החברה הייתה לאשר לבנק בו מתנהל חשבון החברה את תקפות החלטת האסיפה הכללית של החברה על שינוי הזכויות בחברה. הוא נדרש לעשות כן מאחר שעורך הדין הקבוע של החברה סרב לתת את האישור בטענה של ניגוד עניינים. הנילון גם טוען שמינויו כעורך הדין של החברה, כפי שצוין במכתבו לבנק, היה אד-הוק לצורך אישור ההחלטה ותו לא. וכי מעולם לא התקיימו בינו לבין החברה יחסי עורך דין-לקוח והחברה מעולם לא העבירה אליו מסמכים או מידע שיש בהם להעמידו בחשש לניגוד עניינים. לגרסתו, מתן האישור לבנק היה עניין טכני שאינו מהווה ייצוג של ממש.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי. כאשר פעל הנילון להוציא את החלטת האסיפה לפועל, אפילו אם פעל אד-הוק, הוא פעל כעורך הדין של החברה וכך גם הציג עצמו בפנייה לבנק. משפעל הנילון מטעם החברה, גם אם בעניין מסוים ויחיד, הוא ייצג אותה וקמה לו חובת נאמנות כלפיה.
בפעולה זו התקיים חשש לניגוד עניינים לפי כלל 14(ב) הואיל והנילון ייצג את החברה בשאלה שבמחלוקת בין בעלי המניות (זכות החתימה) שזה "אותו עניין" בו ייצג את שני השותפים בעלי מניות הרוב בסכסוך מול השותף שהוא בעל מניות המיעוט.
מס' ההחלטה:
את 124/08
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון