שו"ת ועוד - עלון המשפט העברי - גיליון מספר 32

שו"ת ועוד 13 בתום כעשור מהקמת הוועדה למשפט עברי בלשכת עורכי הדין ,בראשות וכארבע עו”ד יצחק נטוביץ, שנים מתיקון חוק יסודות , לו 1980 המשפט ה'תש"מהוסיפו את המילים “משפט עברי”, ראוי לערוך סיכום ביניים, הנובע בעיקר ממעקב ומהתרשמות. השינויים אנו רואים בפסקי הדין של בית המשפט העליון, נימוקים וציטוטים מהמשפט העברי לא רק אצל השופטים הדתיים, או בעלי רקע דתי, אלא גם בפסקי הדין של נשיאת בית המשפט העליון כב' השופטת אסתר חיות, ושל המשנה לנשיאה כב' השופט בדימוס חנן מלצר. איזכור המשפט העברי קיים במידה פחותה גם בבתי משפט מחוזי ושלום, אם כי לרוב על ידי שופטים בעלי רקע דתי. מגמה זו 2018 התחזקה אחרי תיקון חוק יסודות המשפט ב ומינויה של יועצת למשפט העברי בבית המשפט העליון. ומחקר על המשפט העברי על ידי פרסום ספרי יסוד משפטנים – בשנים האחרונות חלה עלייה בפרסום ספרי מחקר על המשפט העברי. בעלון זה סקרנו במישור התורני קיימת פעילות עניפה בנושא, מהמבט ההלכתי. עו"ד הרב ד"ר רצון ערוסי, רבה של קרית אונו , השיק .1 לאחרונה תוכנית ללימוד המשפט העברי, והוא פועל להרחבת לימוד זה בישיבות ההסדר ובחינוך הממלכתי דתי. מכון "משפט ארץ" מוציא ספרים על פסקי דין שניתנו בבוררויות על פי ההלכה והמשפט עברי. עיון באחד מהם "שו"ת משפטי ארץ" מראה שפסיקות רבות תואמות למעשה את משפט המדינה , למכון גם אתר "חמדת ארץ" במרשתת, ובקרוב אורות החושן: עבודה וקבלנות.יפורסם ספרו של הרב אורי סדן את ספריו של פרופ' אהרון נמדר על שיטת המשפט ).לאחרונה הוא פרסם ספר 2020 והפסיקה בהלכה( שלישי "המשפט היהודי – מבנה ,יסודות ועיקרים"., עו"ד דוד שפירא כתב שלושה כרכים על תורת המשא ) .כמו כן יש לציין את ספרה של 2020 ומתן באמונה ( כב' השופטת דפנה ברק ארז מבית המשפט העליון, "לקרוא משפטים בתנ"ך- על צדק תנ"כי ומשפט ) . בנוסף ,פרופ' עו"ד הרב יצחק כהן 2019 ישראלי ( כתב על דיני המשפחה במשפט הכללי והעברי וכן יש לציין את ספרו של פרופ' נחום רקובר "סודו של .)2019 המשפט העברי -צדק ומשפט יושר ורחמים." ( כל אלה, מלבד ספרי משפט שחוברו על ידי רבנים 1 בתחום התורני. מאמרים עד כה נהגנו לעקוב אחר איזכור המשפט העברי בפסקי הדין. והנה לאחרונה במאמר שדן בעסקת טיעון עם נתניהו, כתב פרופ' דניאל פרידמן ) : "דוגמא מרתקת של פשרה והפעם 2.2.22" ("מעריב מכוח הדין עצמו, מספקת הסוגייה המועלית במשנה בדבר שניים אוחזין בטלית ,זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי .והדין הוא יחלוקו. זוהי פשרה מכוח הדין עצמו ,שאיננה תואמת "אמת אובייקטיבית"" ככל שיש כזו. ניתן להניח שאחד מהשניים צודק והטלית כולה שלו” . יישום המשפט העברי - סיכום ביניים וסיכוי עו”ד יוסף שטח, עורך העלון ויו”ר הוועדה לניסוח משפטי בלשכה שעשה הריא”צ לשם כך, הכנות שרישומן ניכר בעליל בכתב היד האוטוגרפי שלפנינו, מעורר שאלה. האם היה זה רק מחמת חסרון כיס? חוסר נגישות למדפיס שיאות לכך, יוכל וייפנה לעשות במלאכה? שמא פרסום חיבורו הגדול, תרתי משמע, של מרן, ה”בית יוסף” – שייתר במידה רבה חיבורי מאסף בעלי אופי דומה – הוא שגרם? או שמא מצב בריאותו של הריא”צ, שהיה כבר בערוב ימיו, הוא שמנע ממנו להשלים הבאת החיבור לדפוס? שאלות אלה במקומן עומדות, ודומה שלא ניתן לתת להן תשובה ניצחת. יהא אשר יהא: ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שורו, הביטו וראו, מה גדול היום הזה שבו זכינו לראות את תשובות הריא”צ עולות לראשונה – כחמש מאות שנה לאחר כתיבתן - על מזבח הדפוס, כשהן כלולות בהדרן. מכאן ואילך יוכל כל לומד ומעיין ליהנות מטובן, ויש להניח שעוד תימצאנה בהן מרגליות ופנינים הרבה. נצא אפוא ונלמד.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz