שו"ת ועוד - עלון המשפט העברי - גיליון מספר 30

שו"ת ועוד 20 המחבר מסכם: “לחכם ההלכה יש סמכות לחוקק חקיקת משנה בצורה של תקנות וגזירות המהוות חלק מההלכה לכל דבר ועניין. בשיטות משפט זרות אין תקדים לכך שלשופט תהיה סמכות חקיקתית. מבחינה זו חכם ההלכה הינו גם שופט וגם מחוקק ומנהיג של קהילתו.” כפי שעולה מסוגיית תנורו של עכנאי -פרשנות התורה ניתנה לסמכותם הבלעדית של חכמים אוטונומיה (הרמב”ם) כולל יצירת הלכה לדורות מוחלטת. “סמכותם של החכמים בניהולו של ההליך השיפוטי הינה רחבה ביותר והתורה מטילה עליהם אחריות אישית לתוצאות ההליך המתואר על ידי חז”ל כפעולה השווה למעשה אלוקים בבריאת העולם” - דרישה שאינה קיימת בשיטות משפט אחרות. שיטת ברק – שיטת המשפט העברי? כאמור ישנם דברים ייחודיים למשפט העברי שאינם קיימים בשיטות משפט אחרות, כגון העדר ערעור על פסק דין ומתן סמכות מוחלטת לדיין לפסוק. עם זאת, עינינו הרואות שדברים רבים אחרים שהשופט ברק טען להם -דומים מאד לשיטת המשפט העברי כגון: המונח שטבע “מלוא כל הארץ משפט”בפס”ד ז’רז’בסקי, האקטיביזם השיפוטי, המעמד שיש עקרונות העל שנסקרו לעיל הנותנים כלים לשופט, .1 לדיין לפרש לסיכום - פרופ’ נמדר מנתח בצורה אקדמית ובטרמינולוגיה של המשפט הכללי את שיקול הדעת השיפוטי בהלכה, במשפט העברי. בכך הוא מנגיש ומסייע רבות למשפטן החילוני להבין את דרך החשיבה של המשפט העברי, ולמי שבא מהעולם התורני להביןאת המשפט הכללי במונחי ההלכה. כל זאת בבהירות, בתמציתיות, תוך הנמקה והבאת אסמכתאות מהמקורות, מתוך שהוא בקי במשפט הכללי ובמשפט ההלכה. אין לי ספק שזהו ספר שיכול לקרב את שני העולמות ולהגביר את הסקרנות והשימוש במשפט העברי וההערכה אליו. בכך חשיבותו הגדולה של הספר, שראוי שיהיה בספרייתו של כל שופט, עורך דין ומשפטן. ז’רז’בסקי 1635/90 . ואת דברי המשנה לנשיא השופט מנחם אלון בבג”ץ 40 עמ’ שיטת המשפט של ההלכה, ראה אהרון נמדר, “ דבריו של חברי {ברק} נכונים ונכוחים הם, אם יוכנס בהם שינוי "קטן” אחד בלבד, והוא, : 749 )1 פ”ד מה ( נ’ ראש הממשלה שכל מקום שנאמר בהם המונח "משפט", יבוא במקומו המונח "הלכה". אכן, ההלכה היא מערכת של איסורים והיתרים, ההלכה מתייחסת היא לכל פעולותיו של האדם". מברך- עו"ד יצחק נטוביץ, יושבים - פרופ' אביעד הכהן, עו"ד אבי חימי, כב' השופט( בדימוס) ד"ר מנחם פינקלשטיין, כב' הרב הראשי הרב דוד לאו, והיועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט. עורך: עו"ד יוסף שטח עורכי הדין: יצחק נטוביץ, מערכת: אפרת רוזנבלט, מאיר מזרחי, אלישי בן-יצחק pinhas.m@israelbar.org.il כתובת דוא"ל: סטודיו אשדיר עריכה גרפית: 052-2000095 אשדיר בע"מ הפקה: שו"ת ועוד עלון המשפט העברי- לשכת עורכי הדין בישראל עו"ד אשר אקסלרוד יו"ר מחוז ירושלים בלשכה, בסמינריון משפט עברי העשירי (יסוקר בגיליון הבא)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz