שו"ת ועוד - עלון המשפט העברי - גיליון מספר 28

28 גיליון | 2021 ניסן תשפ"א מרץ | - לשכת עורכי הדין בישראל עלון המשפט העברי שו"ת ועוד במסגרת פעילותה של ועדת משפט עברי בלשכת עורכי הדין קשתי מכב' השופט צבי ויצמן י ב מבית המשפט המחוזי מרכז, להכין הרצאה על עמדת המשפט העברי בנושא החיסונים כנגד קורנה , שכן לדעתי, בהיותהנושא ללא תשובה ברורה בדין הישראלי, יתכן שניתן לפנות לעקרונות המשפט העברי מכוח חוק יסודות המשפט , (תיקון שיזמה הוועדה). 2018 (תיקון) תשע"ו - ניתן להיווכח כב' השופט ויצמן, מהמאמר שלהלן, של כי נטיית המשפט העברי היא לחייב אדם להתחסן ואף להעניש את סרבן החיסון בהיותו עובר על לאוים ועל מצוות עשה מפורשות, כגון: לא תעמוד על דם רעך, ונשמרתם לנפשותיכם. כמו כן, ערך קדושת החיים מפותח מאוד במשפט העברי. בספר ויקרא י"ח פסוק ה' נאמר: "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה ". היינו, כל המשפטים והערכים וחי בהם אותם האדם הנוגעים לכבוד האדם וחירותו נדחים כאשר המוות יורד על העם. במאמרו המאלף של כב' השופט ויצמן מובאים מספר מקורות ומסקנות על עמדת המשפט העברי בנושא ותודתי נתונה לו הירתמותו למשימה של הארת עיננו במקורות המשפט העברי. לסיום אאחל לכל ציבור עורכי הדין והמשפטנים חג פסח שמח וכשר. קורונה כדוגמא ללקונה משנה לראש הלשכה ויו"ר ועדת משפט עברי עו"ד יצחק נטוביץ, חברות וחברים יקרים, אנו לקראת חג הפסח, הוא חג החירות, המכונה כך, משוםשבחג זה יצאו אבותינו מארץ מצרים ר ֶ אמ ֹּ י ַ מעבדות לחירות, שנאמר: "ו ה ּ ֶ ז ַ יּוֹם ה ַ ת ה ֶ כוֹר א ָ ם ז ָ ע ָ ל ה ֶ ה א ׁ ֶ ש ֹ מ ית ּ ֵ ב ִ ם מ ִ י ַ ר ְ צ ּ ִ מ ִ ם מ ֶ את ָ צ ְ ר י ׁ ֶ ש ֲ א ץ" ֵ מ ָ ל ח ֵ כ ָ א ֵ לֹא י ְ ה ו ּ ֶ ז ִ ם מ ֶ כ ְ ת ֶ יא ה' א ִ ד הוֹצ ָ ק י ֶ ז ֹ ח ּ ְ י ב ּ ִ ים כ ִ ד ָ ב ֲ ע (שמות, יג, ג). בימים כתיקונם, חוגג העם היהודי את חג הפסח כדי להיזכר, בין היתר, בנסהגדולשעשהעמנו הקב"הבצאתנו ממצרים. אולם השנה, שנת נגיף הקורונה, מלבד מצוות אכילתמצה, "והגדת לבנך", איסור אכילתחמץ ועוד, עלינו להודות גם על הטוב. טוב זה בא לידי, בין השאר, בכך שלראשונה מזה כשנה יתאפשר לנו לחגוג את חג הפסח בקרב משפחתנו הגרעינית והקרובה. משבר הקורונה, שעדיין כאן, הדגיש את הצורך בלשכה חזקה, פעילה ומתפקדת, עת נדרש מאיתנו להמשיך ולהיות כאן עבורכם ועבורכן, גם ברגעים של חוסר ודאות וריחוק חברתי, ומשבר רפואי וכלכלי כבד שמתלווה לכל אלה. לשמחתי, אנו נמצאים בעיצומו של מבצע החיסונים, ובלב כולנו נישאת התקווה שחיסון מרבית האוכלוסייה, ייתן את האות לסיומה של התקופה הקשה והמאתגרת שכולנו עוברים בשנה האחרונה בשל הנגיף והשלכותיו. הגיליון החדש של שו"ת ועו"ד היוצא לאור לכבוד חג הפסח, מהווה המשך ישיר לעשייתה הרבה של הלשכה ובכלל זה של ועדת משפט עברי. בגיליון הנוכחי תוכלו ליהנות מאוסף מאמרים מרתק שבכתיבתו לקחו חלק, בין השאר, כבוד השופט צבי ויצמן, עו"ד ד"ר ניסן שריפי ועוד. לפני סיום, אני רוצה להודות לעורך הגיליון, עו"ד יוסף שטח, לחברי מערכת הגיליון, ולחברי ועדת משפט עברי ולעומדים בראשה, יו"ר הוועדה עו"ד יצחק נטוביץ וסגניו, עורכי הדין חנוך אברהם פת, אפרת רוזנבלט ויעקב שטרן, על עבודתם המסורה ותרומתם לשימור, עידוד וקידום המשפט העברי. בהזדמנות זו אבקש לאחל לכם ולבני משפחותיכם חג פסח שמח, כשר ובריא. בברכתחברים, אבי חימי, עו"ד ראש לשכת עורכי הדין דברי ברכה ראש לשכת עורכי הדין עו"ד אבי חימי,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz