אתיקה מקצועית - גיליון מספר 69

2020 אפריל 69 ' גליון מס - 27 - אתיקה מקצועית עמדת הממונה: שכר טרחה בתביעות פלת"ד הוועדה שבה ומדגישה כי ההחלטה שפורסמה בגיליון "אתיקה החלטה עקרונית: , עומדת בעינה. 141/09 ' , בתיק שכ"ט מס 41 מקצועית" מס' הוועדה מבקשת להבהיר, פסה"ד העקרוני העוסק בעניין שכ"ט בתביעות שעילתן חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אינו דן בסוגיה הנוגעת למקרים שבהם יש מחלוקת אמיתית בדבר שאלת החבות. בהקשר זה מבקשת הוועדה לציין, כי כאשר התקיימו דיונים בכנסת בהליכי החקיקה של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אחד הנימוקים לקביעת שכ"ט מופחת לעוה"ד העוסקים בתביעות מסוג זה, היה הנימוק שאין עוד צורך לטפל משפטית בכל ההיבטים הנוגעים לשאלת החבות. מן הלאו ניתן ללמוד על ההן, דהיינו, שבאותם מקרים שבהם קיימת מחלוקת כנה ואמיתית בשאלת החבות, אזי, יש מקום לקבוע שכ"ט גבוה מן המגבלה הקבועה בחוק ובכללים. דהיינו שכ"ט הנוהג בתביעות נזיקין בכלל. ]41/2019 [מספר החלטה שכ"ט

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz