השתלמויות 2023

פלילי מיסים עבודה שונות נזיקין משפחה ליטיגציה מקרקעין חדלות פירעון בנקאות ושוק ההון סייבר פרטיות והייטק המדרשה אקדמיה ארצית לעורכ י די ן השתלמויות מקוונות בכל תחומי המשפט חוברת השתלמויות המדרשה 2023 לשנת

2 LAW TV האולפן המרכזי של לשכת עורכי הדין אולפן הטלוויזיה של לשכת עורכי הדין! LAW TV צפייה נעימה! בערוץ היוטיוב, בעמוד הפייסבוק ובאתר הלשכה

להרשמה» & 120 : עלות 3 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן חברות וחברים יקרים, .2023 לשנת המדרשה - אקדמיה ארצית לעורכי דיןאני שמח להציג בפניכם את חוברת הפעילויות של החוברת, תכלול השתלמויות מקוונות, מקצועיות, עשירות ומגוונות בתחומי משפט רבים, ובהם: דיני נזיקין, מקרקעין, מיסים, חדלות פירעון, דיני משפחה, קניין רוחני, פרטיות וסייבר, דיני עבודה, תאגידים בנקאות ושוק ההון, ליטיגציה אזרחית וכן השתלמויות בנושאי משפט מרתקים נוספים, לרבות השתלמויות פרקטיות שונות המיועדות לציבור עורכי הדין הצעירים. מאז כניסתי לתפקיד ייחסתי ועודני מייחס חשיבות עליונה לערך המצוינות כמו גם לערך המקצוענות. בהמשך להצלחת , קבעתי בשיתוף עם חבריי להנהגת הלשכה, תקציב מיוחד, 2023 ", אני גאה לבשר כי גם בתקציב הלשכה לשנת 60- "חוברת ה שיאפשר לכל אחת ואחד מציבור עורכי הדין להשתתף באחת מההשתלמויות המפורטות בחוברת הפעילויות, על פי בחירתו שנות ותק) יהיו זכאים להטבה כפולה ויוכלו להירשם לשתיים 5 או בחירתה, ללא כל עלות. עורכות ועורכי דין צעירים (עד מההשתלמויות המפורטות בחוברת - ללא עלות. עו"ד דניאל ביטון נבעה, עו"ד מזל נייגו פיטוסי, עו"ד שרה טזזו, שירה דלוה, ליה כהן-לוי, אילנה ברצוני להודות לצוות המדרשה: אוסטריך ותמר בן שבת - על שעמלו רבות והשקיעו מחשבה ויצירתיות רבה, במשך תקופה ארוכה, ובמיוחד על שעלה בידם להציג חוברת פעילויות כה איכותית. אני מזמין כל אחת ואחד מכם לעיין בחוברת, להיחשף למגוון העצום הקיים בה, לבחור את תחומי העניין וליהנות מהעשרה מקצועית חסרת תקדים בהיקפה ובטיבה ולהירשם לאחת או יותר מהשתלמויות המפורטות בה. ובעיקר, אני שב וקורא לכן ולכם לעשות שימוש בהטבה המיוחדת שיזמנו - הירשמו בהקדם לאחת או שתיים מהשתלמויות - בחינם! בהזדמנות זו אאחל לכולכם שנה אזרחית טובה, מוצלחת ובריאה. בברכת חברים, עו"ד אבי חימי ראש לשכת עורכי הדין דבר ראש הלשכה

להרשמה» & 120 : עלות 4 הנחיות להשתתפות בהשתלמות: • . לתשומת לבך, הקישור ישלח למייל המעודכן במערכת בעת 16:00 ייעודי עד השעה ZOOM בכל יום בו יתקיים מפגש ישלח אליך מייל עם קישור ביצוע ההזמנה. • הכניסה למפגש תתבצע בלחיצה על קישור הזימון למפגש. • דקות לפני תחילת ההרצאה על מנת לבדוק את תקינות ההתחברות ולצורך זיהוי. 10- יש להיכנס לזימון המפגש כ • יש להזין באופן מלא שם פרטי, שם משפחה ומספר רישיון בשורת שם המשתמש בזום. • לקראת כל הרצאה עליך להצטייד במחשב, אינטרנט זמין, מצלמה, אוזניות/רמקולים ומיקרופון. במהלך ההשתלמות יש להדליק את המצלמה. • יש להישאר עם מצלמה דלוקה במהלך כל ההרצאות אין לעדכן שומר מסך או תמונה. • כיבוי מצלמה, הצגת תמונה סטטית, חלל ריק ללא אישור משגיח יעודכנו כאי נוכחות. • נהיגה, הליכה, השתתפות בדיוני בבית משפט במהלך ההרצאות יחשבו כאי נוכחות. • מהמפגשים ומצלמה דלוקה. 80%- בכדי להיות זכאים לתעודת סיום השתלמות קיימת חובת נוכחות ב • במהלך ההשתלמות המיקרופונים של כלל המשתתפים יהיו מושתקים ולא תתאפשר פתיחה ע"י המשתמש, למעט זמן המוקצה לשאלות ותשובות על ידי המרצה. • בכל מפגש תתבקש\י לעדכן נוכחות באמצעות קישור שישלח לצא'ט. • יום מסיום ההשתלמות. 30 תעודה סיום השתלמות תישלח באמצעות הדואר האלקטרוני בקובץ להדפסה עד • מצגות וחומרים לימודיים שיוצגו במהלך ההשתלמות ישלחו למשתלמים בכפוף להסכמת המרצה. • הקלטות לא ישלחו (הרצאות שמוקלטות על ידי המדרשה הן לצרכי בקרה וייעול תכני ההשתלמות). • התכנית כפופה לשינויים ביטולים וזיכויים: • ביטול הרשמה להשתלמות ו/או כנס ו/או הכשרה ו/או ימי עיון ו/או עסקה בה הוזמן כרטיס לאירוע אותו מפיקה הלשכה (להלן: "האירוע"), הינו בהתאם (יחדיו להלן: "חוק 2010- והתקנות שמכוחו, ובכללם תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א 1981- ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א הגנת הצרכן"). • מבלי לגרוע מהאמור ניתן לבטל הרשמה להשתלמות המזכה בהחזר כספי [עד שני ימי עסקים קודם לתאריך האירוע] על ידי שליחת מייל מסודר midrasha@israelbar.org.il לכתובת: • במקרה שהאירוע נדחה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי המזמין תקף למועד האירוע החדש, בכפוף להודעה שתימסר על ידי הלשכה, בהתאם למקום האירוע ובהתאם לתאריך החדששל האירוע. במקרה והמועד החדש בו נקבע האירוע אינו מתאים לרוכש, או במקרה בו בוטל האירוע בשל גורםשאינו תלוי ימים ממועד הודעת הרוכש ו/או ביטול האירוע. 7 ברוכש, יבוטל חיובו של הרוכש ויינתן לו החזר מלא עבור הרכישה וזאת בתוך הנחיות

להרשמה» & 120 : עלות 5 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן עו"דשי מילוא IMLAW משרד עורכי דין אינסל מילוא היועץ האקדמי של המדרשה חברות וחברים יקרים, 50- . השנה אנו מציעים למעלה מ 2023 אנו שמחים להציג בפניכן.ם את חוברת ההשתלמויות השנתית של המדרשה הארצית של לשכת עורכי הדין לשנת קורסים וסדנאות בתחומי משפט רבים ומגוונים ואנו מקווים שתמצאו בהם עניין ותועלת. גם השנה ההשתלמויות תועברנה בשידור מקוון בכדי לאפשר לכלל ציבור עורכי הדין בישראל להשתתף וליהנות מן העושר האקדמי המוצע על ידי המדרשה של לשכת עורכי הדין. זכתה להצלחה כבירה, ואנו תקווה שהשנה יעלה בידנו לא רק לשחזר הצלחה זו, אלא אף להגדיל ולעשות, וכל 2022 לשמחתנו, חוברת ההשתלמויות לשנת זאת מבלי להתפשר על איכות ומצוינות אקדמית המהווים את עקרונות-העל המנחים ומלווים את פועלנו. עיון בחוברת יגלה כי גם השנה צרפנו ושילבנו כוחות חדשים למעגלי העשייה האקדמית, במטרה להעשיר הן את הדיון האקדמי והן את הדיון המעשי. אנו תקווה, כי ההרצאות תעודדנה חשיבה רעננה, מעמיקה ויצירתית, ובעיקר, תתרומנה לחשיבה ביקורתית שתזין ותעשיר את השיח ותעודד חקר ועניין נוספים. 5 ש"ח. תשומת הלב מופנית לכך, כי 120 כמו בשנה שעברה, גם השנה, עלות ההשתתפות בכל אחת מההשתלמויות נקבעה על מחיר מופחת בסך של , וגם השנה כל אחת ואחד 60- מההשתלמויות תועברנה בחינם! בנוסף, ראש הלשכה, עו"ד אבי חימי, פעל להארכת ההטבה שנקבעה לרגל אירועי שנת ה מאיתנו יהיה רשאי לבחור באחת השתלמויות (המחייבת תשלום) ולהירשם אליה ללא עלות. עורכי דין צעירים יהיו זכאים להטבה כפולה, כלומר, להירשם לשתי השתלמויות בחינם. אני מפציר בכם.ן לנצל הטבה משמעותית זו! עיקר שכחתי: חוברת זו הינה פרי מאמץ של רבים. התודות והברכות מגיעות למרכזי ההשתלמויות, למרצות ולמרצים, לנשות המדרשה ובראשן, מנהלת המדרשה, עו"ד דניאל ביטון נבעה, אשר השקיעו שעות רבות של מחשבה ועמל. עוד קודם לכן, בראש ובראשונה התודות מגיעות לעו"ד אבי חימי, ראש הלשכה ולעו"ד ורד כהן, ראש הסגל, אשר הובילו ועודדו את הוצאת החוברת. נהיר וברור שלא הכל מושלם. בוודאי נדרש לתקן, להוסיף, לשנות ולשפר .shay@imlaw.co.il בעתיד. אנו מבטיחים לעשות כן. הארות והערות (בונות), כמו גם הצעות להשתלמויות נוספות, תתקבלנה בברכה, באמצעות דוא"ל: אני מאחל לכולנו שנה אקדמית מוצלחת, בריאות איתנה ופרנסה טובה! בברכת חברים,

6 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן 2023 ינואר אשכול משפחה 4 ' השתלמות מס הליכי משפחה בבית הדין הרבני 17:00-19:10 | 4.1.23- החל מ | ימי רביעי | מפגשים 4 אשכול סייבר וקניין רוחני 3 ' השתלמות מס ממונה הגנת הפרטיות 17:00-19:10 | 2.1.23- החל מ | ימי שני | מפגשים 5 אשכול מנהלי-חוקתי 6 ' השתלמות מס הגירה 17:00-18:45 | 11.1.23- החל מ | ימי רביעי | מפגשים 4 אשכול מנהלי-חוקתי 5 ' השתלמות מס דיני צבא וביטחון 17:00-19:15 | 8.1.23- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 5 אשכול שונות 1 ' השתלמות מס דיני נגישות 17:00-19:15 | 1.1.23- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 5 אשכול שונות 2 ' השתלמות מס 1 סדרה | אנגלית עסקית 17:00-18:00 | 2.1.23- החל מ | ימי שני | מפגשים 5

7 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן ראשון שני שלישי רביעי חמישי 2023 ינואר 2023 ינואר טבת-שבט תשפ"ג 8 1 15 22 29 9 2 16 23 11 4 18 25 10 3 17 24 5 12 19 26 30 31 דיני נגישות דיני נגישות דיני נגישות דיני נגישות דיני נגישות הליכי משפחה בבית הדין הרבני הליכי משפחה בבית הדין הרבני הליכי משפחה בבית הדין הרבני הליכי משפחה בבית הדין הרבני ממונה הגנת הפרטיות ממונה הגנת הפרטיות ממונה הגנת הפרטיות ממונה הגנת הפרטיות ממונה הגנת הפרטיות דיני צבא וביטחון דיני צבא וביטחון דיני צבא וביטחון דיני צבא וביטחון הגירה הגירה אנגלית עסקית 1 סדרה אנגלית עסקית 1 סדרה אנגלית עסקית 1 סדרה אנגלית עסקית 1 סדרה אנגלית עסקית 1 סדרה

להרשמה» & 120 : עלות 8 דיני נגישות ZOOM | 17:00-19:15 | 1.1.23- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 5 1 ' השתלמות מס | אשכול שונות 2023 ינואר ריכוז אקדמי: יו"ר הוועדה לקידום אנשים עם מוגבלויות, משרד עורכי דין איתן עמרם, דן סדיקוב ושות' עו"ד איתן עמרם, 1.1.23 | 1 מפגש ראש לשכת דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, עורכי הדין 17:00-18:00 נגישות למשפט 18:15-19:15 2023 זכויות של אנשים עם מוגבלות בישראל יועמ"ש נציבות שוויון זכויות עו"ד ערן טמיר, לאנשים עם מוגבלות 8.1.23 | 2 מפגש 17:00-18:00 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות - הרקע, עקרונות ומבנה חוק השוויון נציבות שוויון זכויות לאנשים עו"ד הדס אגמון, עם מוגבלויות 18:15-19:15 חקיקת הנגישות - עקרונות נגישות מתו"ס ושירות, לו"ז, פטורים, תקנות נבחרות שבתוקף נציבות שוויון זכויות עו"ד עירית שביב שני, לאנשים עם מוגבלויות 15.1.23 | 3 מפגש 17:00-18:00 תביעות בתחום הנגישות, חידושים בפסיקה בתחום של אנשים עם מוגבלות נציבות שוויון זכויות עו"ד ד"ר יועד הלברסברג, לאנשים עם מוגבלויות 18:15-19:15 תובענות בנגישות - עשה ואל תעשה , יו"ר הוועדה לקידום אנשים עו"ד איתן עמרם עם מוגבלויות בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין איתן עמרם, דן סדיקוב ושות' 22.1.23 | 4 מפגש 17:00-18:00 הנגשת מסמכים מנכ"ל חברת 'נגישות לכל'עו"ד אלי רונקין, 18:15-19:15 ליקויי בנייה והנגשת מבנים מומחה לנגישות ולקויי בנייה עו"ד רהב עו"ז, 29.1.23 | 5 מפגש 17:00-18:00 סמכויות אכיפה ותביעה של הנציבות - אכיפה פלילית, מנהלית ואזרחית , נציבות שוויון זכויות לאנשים עו"ד הדס אגמון עם מוגבלויות 18:15-19:15 נגישות ברשויות המקומיות , המרכז לשלטון מקומיעו"ד רות דיין ועדי אבירם המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן

להרשמה» & 120 : עלות 9 2023 ינואר 2.1.23 | 1 מפגש ראש לשכת דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, עורכי הדין 17:00-18:00 הצגה עצמית, החברה/פירמה, תיאור תפקיד, אחריויות, ניהול שיחת חולין 'ספונטנית', מעבר לשיחה עסקית 9.1.23 | 2 מפגש 17:00-18:00 צמצום התרגום - תקשורת אפקטיבית והעברת מסרים ברורים גם כששוכחים מילים, לא מכירים את המילים או שהן בכלל לא קיימות באנגלית 16.1.23 | 3 מפגש 17:00-18:00 הכנה מראש לפגישות מתוכננות - איך מתכוננים? 23.1.23 | 4 מפגש 17:00-18:00 התנהלות ובעיות בפגישות - איך מתקדמים כשלא מבינים את התוכן, מבטא, קצב הדיבור, כשיש בעיות טכניות, אי הסכמה 30.1.23 | 5 מפגש 17:00-18:00 כלים ועצמאות - הכרת אתרים ללימוד עצמי, תרגום מונחים ושפה מקצועית, היגוי 1 סדרה | אנגלית עסקית ZOOM | 17:00-18:00 | 2.1.23- החל מ | ימי שני | מפגשים 5 2 ' השתלמות מס | אשכול שונות ריכוז אקדמי: מתמחה בלימוד אנגלית עסקית ואנגלית מדוברתגב’ שרי קירשבלום גברא, התמודדות עם שיחות מתוכננות [פגישות, מצגות] ולא מתוכננות [שיחת חולין, אנגלית מדוברת]. הבנה בין תרבותית: ציפיות, הבדלי מנטליות ודרכי התנהלות. הבנת ההבדלים בין פגישות פרונטאליות, מקוונות וטלפון. טכניקות להתנהלות בפגישות כדי להיות פעילים בשיחה, הקשבה לאחרים והתמודדות כשיש בעיות או כשלא מבינים. המפגשים מיועדים למשפטנים שמעוניינים לשפר את כושר הדיבור, כתיבה, תקשורת וביטחון עצמי בעבודה השוטפת באנגלית. מטרה נוספת של המפגשים היא הכרת כלי עזר יעילים וחומרים רלוונטיים שמהם ניתן ללמוד באופן עצמאי. כל סדרה בנויה מנושא מרכזי וכוללת חמישה מפגשים מקוונים אינטראקטיביים ותרגול באמצעות דיבור, כתיבה בצ’ט, עבודה באתרי אינטרנט ושיתוף בדפי עבודה. המפגשים מתנהלים באנגלית בלבד. לאחר כל מפגש יישלח מייל עם קישורים לחומרי לימוד, תרגילים באינטרנט לבדיקה עצמית ומשימות להעשרה. המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן

10 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות קורס בסיסי: ממונה הגנת הפרטיות ZOOM | 17:00-19:10 | 2.1.23- החל מ | ימי שני | מפגשים 5 3 ' השתלמות מס | אשכול סייבר וקניין רוחני ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין יעקב עוז ושות'עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין בלטר גוט אלוני ושות'עו"ד אייל שטרנברג, סגן יועמ"ש הרשות להגנת הפרטיותעו"ד ניר גרסון, 2023 ינואר 2.1.23 | 1 מפגש מבוא לפרטיות ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 16:10-16:20 דברי ראש הרשות להגנת הפרטיות ראש הרשות להגנת הפרטיותעו"ד גלעד סממה, 16:20-17:30 עקרונות דיני הגנת הפרטיות המכון הישראלי לדמוקרטיהד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, 17:45-19:15 הצגת הרשות, סמכויותיה, פעילותה ותפיסת האכיפה שלה יועמ"ש הרשות להגנת הפרטיות עו"ד ראובן אידלמן, מנהלת מחלקת אכיפה, הרשות עו"ד ליאת קילנר, להגנת הפרטיות 9.1.23 | 2 מפגש דיני הגנת הפרטיות 16:00-17:30 חוק הגנת הפרטיות משרד עורכי דין יעקב עוז ושות'עו"ד יעקב עוז, משרד עורכי דין בלטר גוט אלוני ושות'עו"ד אייל שטרנברג, 17:45-19:15 והחובות החלות מכוחן GDPR תקנות ה- GDPR, DPO יועץ לרגולציית עו"ד רון ברוכשטיין, 16.1.23 | 3 מפגש אבטחת מידע והגנת סייבר 16:00-17:30 2017- תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז הממונה על האכיפה המנהלית, עו"ד לינא כמאל-טרודי, הרשות להגנת הפרטיות 17:45-18:30 מבוא - מושגים באבטחת מידע CATO מומחה לאבטחת רשתות מר בועז ברזל, NETWORKS 18:30-19:15 הגנת סייבר בשרות הגנת הפרטיות ישראל CISCO סמנכ"ל אבטחת מידעמר שיראל אמון 23.1.23 | 4 מפגש "ארגז כלים" לממונה הגנת פרטיות בארגון 16:00-16:45 אחריותיות ותסקיר השפעה על פרטיות סגן היועמ"ש, הרשות להגנת הפרטיותעו"ד ניר גרסון, 16:45-17:45 סקר סיכוני פרטיות Strand Advisory, OR-HOF Law עו"ד דן אור-חוף, 18:00-19:15 עיצוב לפרטיות וטכנולוגיות משפרות פרטיות הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל-אביבפרופ' ערן טוך, 30.1.23 | 5 מפגש מבט לעולם ולעתיד 16:00-17:00 הגנת הפרטיות במכלול הציות הממונה על הגנת הפרטיות עו"ד שירלי מושיצקי, ומנהלת מחלקת ציות ואכיפה בבנק דיסקונט 17:15-18:15 פרטיות מנקודת מבט אמריקנית ראש מחלקת משפט וטכנולוגיה, משרד עו"ד אייל שגיא, AYR 18:15-19:15 מגמות ברגולציית הגנת מידע ותחומים משיקים יועץ בתחום פרטיות, סייבר ובינה עו"ד עמית אשכנזי, מלאכותית, המרכז למשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה 19:30-20:15 שיח פתוח ושו"ת דברי סיכום ראש הרשות להגנת הפרטיותעו"ד גלעד סממה, בכפוף לעמידה בתנאים * בוגרי הקורס יקבלו תעודה מטעם הרשות להגנת הפרטיות ולשכת עורכי הדין*

11 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות 2023 ינואר הליכי משפחה בבית הדין הרבני ZOOM | 17:00-19:10 | 4.1.23- החל מ | ימי רביעי | מפגשים 4 4 ' השתלמות מס | אשכול משפחה ריכוז אקדמי: יו"ר (משותפת) ועדת בתי דין רבניים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אהובה יששכר עו’’ד אהובה יששכר, משרד עורכי דין צבי גלר עו’’ד טו’’ר צבי גלר, 4.1.23 | 1 מפגש דברי ברכה: ראש לשכת עורכי הדיןעו"ד אבי חימי, יו"ר (משותפת) ועדת בתי דין רבניים בלשכת עו"ד אהובה יששכר, עורכי הדין, משרד עורכי דין אהובה יששכר 17:00-18:00 סדרי הדין והראיות בבתי הדין הרבניים הייעוץ המשפטי הנהלת בתי הדין הרבנייםדר' רפי רכס, 18:10-19:10 מעמדם של מומחים בבתי הדין הרבניים 11.1.23 | 2 מפגש 17:00-18:00 כתובה וזכויות אלמנה אב"ד בית הדין הגדול הרב אליעזר איגרא, 18:10-19:10 שיתוף ספציפי בבתי הדין דיין בית הדין הגדולהרב ציון לוז אילוז, 18.1.23 | 3 מפגש 17:00-18:00 אחריות הורית והתמודדות עם ניכור הורי אב"ד בית הדין ירושליםהרב יצחק אושינסקי, 18:10-19:10 מזונות ילדים - שיקולים בקביעתם והסך המנימאלי הנדרש אב"ד בית הדין הגדולהרב שלמה שפירא, 25.1.23 | 4 מפגש 17:00-18:00 מורד ומורדת - מהות והשלכות דיין בית הדין הרבני האזורי תל-אביבהרב אריה אוריאל, 18:10-19:10 דרכים למניעת עגינות עמותת יד לאשהעו"ד וטו”ר מוריה דיין,

12 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות ריכוז אקדמי: נחמני-בר סגנית הסניגורית הצבאית הראשית לשעבר, בעלים ומייסדת משרד עורכי דיןסא”ל (מיל’) עו”ד אפרת נחמני-בר, התובעת הצבאית הראשית לשעבר, עורכת דין ויועצת בכירה במשרד עורכי דין נחמני-בראל"מ (מיל') שרון זגגי-פנחס, סגן הסנגור הצבאי הראשי לשעבר, משרד עורכי דין נחמני-בר סא"ל (מיל') עו"ד מרק פרי, דיני צבא וביטחון ZOOM | 17:00-19:15 | 8.1.23- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 5 5 ' השתלמות מס | אשכול מנהלי-חוקתי 8.1.23 | 1 מפגש מערכות הדין בצה"ל - מהדין הפלילי ועד הדין המשמעתי ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 הדין הפלילי הצבאי - מאפיינים והיבטים יחודיים נשיאת בית הדין הצבאי אלופה אורלי מרקמן, לערעורים 18:15-19:15 הדין המשמעתי בצה"ל - מצב משפטי, תמורות עדכניות ומחשבות לעתיד סגנית הסניגורית סא"ל (מיל') עו"ד אפרת נחמני-בר, הצבאית הראשית לשעבר, בעלים ומייסדת משרד עורכי דין נחמני-בר 15.1.23 | 2 מפגש היבטים ייחודים באכיפה צבאית 17:00-18:00 אכיפה בהקשריה של הפעילות מבצעית הפרקליט הצבאי הראשי אלוף (מיל') דני עפרוני, לשעבר 18:15-19:15 זכויות חוקתיות של חיילים בצה"ל הפרקליטה הצבאית אלופה יפעת תומר ירושלמי, הראשית 22.1.23 | 3 מפגש חובות ציות ודיני לחימה 17:00-18:00 חובת ציות וחובת סרוב לקיים פקודות והוראות בצבא ובמגזר הציבורי הפרקליט אלוף (מיל') כבוד השופט בדימ' אילן שיף, הצבאי הראשי לשעבר, נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לשעבר ושופט מחוזי לשעבר 18:15-19:15 דיני לחימה בינלאומיים ובית הדין הבינלאומי בהאג לשעבר ראש מחלקת הדין אל"ם (מיל') דניאל רייזנר, הבינלאומי בצה"ל, שותף והאחראי על הדין הבינלאומי ותעשיות ביטחוניות במשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן 29.1.23 | 4 מפגש זכויות המשרתים בצה"ל - דין ומעשה 17:00-18:00 נציב קבילות חיילים והממשקים עם מערכת אכיפת החוק בצבא נציבת תא""ל (מיל') והשופטת בדימ' רחלי טבת-ויזל, קבילות חיילים, נשיאת בית דין צבאי לשעבר ויועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר לשעבר 18:15-19:15 ועדת ערר וזכויות משרתי הקבע הסניגורית הצבאית אל"מ (מיל') עו"ד ענבל דה-פז, הראשית לשעבר 5.2.23 | 5 מפגש היבטים יישומיים בייצוג בהליכים צבאיים 17:00-18:00 זכויות נפגעי עבירה בצה"ל - מהפכה בהתהוות התובעת הצבאית אל"מ (מיל') שרון זגגי-פנחס, הראשית לשעבר, עורכת דין ויועצת בכירה במשרד עורכי דין נחמני-בר 18:15-19:15 מתאוריה לפרקטיקה - היבטים ישומיים בייעוץ וייצוג מול המערכות הצבאיות סגנית הסניגורית סא"ל (מיל') עו"ד אפרת נחמני-בר, הצבאית הראשית לשעבר, בעלים ומייסדת משרד עורכי דין נחמני-בר 2023 ינואר

13 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות הגירה ZOOM | 17:00-18:45 | 11.1.23- החל מ | ימי רביעי | מפגשים 4 6 ' השתלמות מס | אשכול מנהלי-חוקתי ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין תומר ורשהעו”ד תומר ורשה, 11.1.23 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:30 סיעוד והומניטרי היתרים למטופלים ישראליים והסדרת מעמד של מטפלים - חוק הכניסה לישראל והוראות השעה, הליכים הומניטריים - היקף שיקול הדעת, תכנון אסטרטגי של התיק, מעורבות ביהמ"ש כערכאת ביקורת 18:30-18:45 שאלות ותשובות 25.1.23 | 2 מפגש 17:00-18:30 בני זוג מעורבים ידועים בציבור ונשואים. נהלים, חריגים, הלכות. מכשולים במשרד הפנים ופתרון בעיות 18:30-18:45 שאלות ותשובות 8.2.23 | 3 מפגש 17:00-18:30 גיור ושבות גיורים פרטיים בחו"ל ובארץ, הליך דתי מול הליך אזרחי, מצב משפטי עדכני, שלילת אזרחות בדיעבד 18:30-18:45 שאלות ותשובות 22.2.23 | 4 מפגש 17:00-18:30 ניהול הליך עקרוני - דוגמת בג"צ הפליטים מאוקראינה מחקר משפטי, קביעת אסטרטגיית טיפול משפטית, תכנון, ביצוע, ניהול הליך פרוצדורה ומהות בבג"צ 18:30-18:45 שאלות ותשובות 2023 ינואר

14 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן 2023 פברואר אשכול סייבר וקניין רוחני 8 ' השתלמות מס הייטק 17:00-19:00 | 5.2.23- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 4 אשכול נזיקין 10 ' השתלמות מס ביטוח לאומי 17:00-19:10 | 27.2.23- החל מ | ימי שני | מפגשים 4 אשכול פלילי 7 ' השתלמות מס צווארון לבן 17:00-19:15 | 1.2.23- החל מ | ימי רביעי | מפגשים 4 אשכול משפחה 9 ' השתלמות מס ייפוי כוח מתמשך 17:00-19:00 | 13.2.23- החל מ | ימי שני | מפגשים 3

15 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן ראשון שני שלישי רביעי חמישי 2023 פברואר 2023 פברואר שבט-אדר תשפ"ג 5 12 19 26 6 13 20 27 8 1 15 22 7 14 21 28 2 9 16 23 ט"ו בשבט דיני צבא וביטחון צווארון לבן צווארון לבן הייטק הייטק הייטק הייטק ייפוי כוח מתמשך ייפוי כוח מתמשך ייפוי כוח מתמשך ביטוח לאומי הגירה הגירה

16 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות 1.2.23 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 ליווי וייעוץ בחקירה משרד עורכי דין שינמן, נגב, ניב עו"ד איריס ניב סבאג, 18:15-19:15 עבירות שחיתות ציבורית ושוחד לעובד ציבור זר משנה לפרקליט מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) עו"ד אתי בן דור, 15.2.23 | 2 מפגש 17:00-18:00 עבירות הגבלים עסקיים - חידושים ומגמות סגן היועמ"שית (פלילי), רשות התחרות עו"ד אסף מוזס, 18:15-19:15 אחריות מנהלים ונושאי משרה משרד עורכי דין גיורא אדרתעו"ד יפעת מנור-נהרי, 1.3.23 | 3 מפגש 17:00-18:00 עבירות מס והלבנת הון בית המשפט המחוזי תל-אביב (כלכלי)כבוד השופטת דנה אמיר, 18:15-19:15 הלבנת הון - תפיסות וחילוטים משרד עורכי דין נתי שמחוני ושות' עו"ד אסף קליין, [פרונטלי] 15.3.23 | 4 מפגש 17:00-17:30 דרכים לייעול ההליך בתחום הצווארון הלבן וגישור פלילי סגן נשיא בית המשפט המחוזי תל-אביב (כלכלי)כבוד השופט בני שגיא, 17:45-19:15 ניהול ההליך בתחום הצווארון הלבן מנחים: משרד עורכי דין שינמן, נגב, ניבעו"ד נוית נגב, משרד עורכי דין נתי שמחוני ושות' עו"ד נתי שמחוני, בהשתתפות: בית המשפט המחוזי מרכזכבוד השופט עמי קובו, פרקליט מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) עו"ד יהונתן תדמור, מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינהעו"ד עפרה לוי, צווארון לבן ZOOM | 17:00-19:15 | 1.2.23- החל מ | ימי רביעי | מפגשים 4 7 ' השתלמות מס | אשכול פלילי ריכוז אקדמי: , משרד עורכי דין שינמן, נגב, ניבנוית נגב עו"ד , משרד עורכי דין נתי שמחוני ושות'נתי שמחוני עו"ד 2023 פברואר

17 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות 2023 פברואר 5.2.23 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 כללי - מגמות בתעשיית היי טק משרד עורכי דין מיתרעו"ד קרן אגוזי, 18:15-19:15 הסכם מייסדים משרד עורכי דין מיתר עו"ד שלי מניס שמש, 12.2.23 | 2 מפגש 17:00-18:00 כללי - עקרונות לעסקאות השקעה משרד עורכי דין שבלתעו"ד איתי קלנר, 18:15-19:15 SAFE הסכם משרד עורכי דין שבלתעו"ד יואב מנור, 19.2.23 | 3 מפגש 17:00-18:00 ומבנה עסקאות השקעה )term sheet( מזכר הבנות משרד עורכי דין שבלתעו"ד איתי קלנר, 18:15-19:15 בדיקת נאותות וזכויות משקיעים משרד עורכי דין מיתרעו"ד שחר ארזי, 26.2.23 | 4 מפגש 17:00-18:00 השקעות מנקודת מבטו של משקיע מנכ"ל מילניום פודטקחנן שניידר, מרצה אורח: 18:15-19:15 סיכום ,PAY TP PLAY אלטרנטיבות השקעה בתקופת אי ודאות, משרד עורכי דין שבלתעו''ד איתי קלנר, הייטק ZOOM | 17:00-19:00 | 5.2.23- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 4 8 ' השתלמות מס | אשכול סייבר וקניין רוחני ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין מיתרעו''ד קרן אגוזי, משרד עורכי דין שבלתעו''ד איתי קלנר, צילום: תומר יעקבסון

18 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות ייפוי כח מתמשך פרקטיקה למתקדמים ומה שעוה"ד המוסמכים חייבים לדעת ZOOM | 16:30-19:15 | 13.2.23- החל מ | ימי שני | מפגשים 3 9 ' השתלמות מס | אשכול משפחה ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין יהושע מ. דויטשעו"ד רננה קריגל דויטש, משרד עורכי דין גושן-טנצר ושות'עו"ד איריס טנצר, 2023 פברואר 13.2.23 |1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 16:30-17:15 חמשת השחקנים שבייפוי הכח המתמשך, תפקידיהם וסמכויותיהם משרד עורכי דין גושן-טנצר ושות'עו"ד איריס טנצר, 17:15-17:45 ניגוד עניינים של עוה"ד עורך/ת ייפוי הכח המתמשך: ניגוד עניינים, ייצוג הלקוח בעניינים אחרים, עוה"ד עורך/ת המסמך כבעל/ת תפקיד בייפוי הכח המתמשך - מיופה כח/מיודע משרד עורכי דין שאדי סרוג'יעו"ד שאדי סרוג'י, 18:00-19:15 בקשות בעניין ייפוי כח מתמשך בבית משפט לענייני משפחה - פרוצדורה ומהות האפוטרופוס הכללי ירושליםעו"ד איריס זבולון, 20.2.23 | 2 מפגש 16:30-17:45 בנקים ויכ"מ: חדשות, עדכונים וטעויות נפוצות 18:00-19:15 סוגי תאגידים בייפוי הכוח המתמשך משרד עורכי דין רז לבנת עו”ד רז לבנת, 27.2.23 | 3 מפגש 16:30-17:45 טופס ייפוי הכח המתמשך: חידושים, היבטים טכניים, טעויות נפוצות משרד עורכי דין הראל כהןעו"ד הראל כהן, 18:00-19:15 סוגיות ושאלות שונות בייפוי כח מתמשך: מידע לקרובי הממנה; סעיפי הסכמות לטיפול הפסיכיאטרי; יכ"מ לאחר פטירה; חו"ל; רישום הערת יכ"מ בלשכת רישום המקרקעין ועוד משרד עורכי דין יהושע מ. דויטש עו"ד רננה קריגל,

19 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות 2023 פברואר 27.2.23 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 מבוא משרד עורכי דין גיל גולדרייך ושות'עו"ד גיל גולדרייך, 18:10-19:10 איך לקדם תיקים בתביעות הכרה בבית הדין יועמ"ש הביטוח הלאומי (הפורש) עו"ד עמוס רוזנצוויג, 13.3.23 | 2 מפגש 17:00-18:00 ע"ש מתני - הנכויות השכיחות והנדירות מנהל המערך האורתופדי של תל השומרד"ר משה לוינקופף, 18:10-19:10 הליך קביעת הנכות בתחום סרטן העור משרד עורכי דין מרקמן טומשין עו"ד עמוס כהן, 20.3.23 | 3 מפגש 17:00-18:00 אובדן כושר עובדה - נכות כללית משרד עורכי דין רומי הוניגעו"ד רומי הוניג, 18:10-19:10 חידושים במיקרוטראומה בית הדין האזורי לעבודה באר שבע כבוד השופט צבי פרנקל, 27.3.23 | 4 מפגש 17:00-18:00 פגיעה בעבודה החמרת מצב - המקרים המיוחדים משרד עורכי דין אודליה רוטנברג עו"ד אודליה רוטנברג, 18:10-19:10 ערעור בשאלה משפטית על וועדה רפואית - דברים שחשוב לדעת ביטוח לאומי ZOOM | 17:00-19:10 | 27.2.23- החל מ | ימי שני | מפגשים 4 10 ' השתלמות מס | אשכול נזיקין ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין ענת קאופמןעו’’ד ענת כהן קאופמן, משרד עורכי דין גיל גולדרייך ושות’עו’’ד גיל גולדרייך,

20 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן 2023 מרץ אשכול נזיקין 14 ' השתלמות מס דיני ביטוח 17:00-19:00 | 5.3.23- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 4 אשכול מקרקעין 13 ' השתלמות מס ניהול סיכונים וביטוח בפרויקטים של בנייה ותשתיות 17:00-19:15 | 2.3.23- החל מ | ימי חמישי | מפגשים 3 אשכול שונות 15 ' השתלמות מס נשים במשפט 17:00-19:10 | 5.3.23- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 4 אשכול מנהלי חוקתי 16 ' השתלמות מס רישוי עסקים 17:00-19:15 | 13.3.23- החל מ | ימי שני | מפגשים 4 אשכול סייבר וקניין רוחני 11 ' השתלמות מס הסכמי טכנולוגיה - היבטים פרקטיים 17:00-19:00 | 1.3.23- החל מ | ימי רביעי | מפגשים 4 אשכול חדלות פירעון 12 ' השתלמות מס נושים נשיה: הלכות ועדכוני פסיקה 17:00-19:10 | 1.3.23- החל מ | ימי רביעי | מפגשים 4

21 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן ראשון שני שלישי רביעי חמישי 2023 מרץ 2023 מרץ אדר-ניסן תשפ"ג 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 30 23 שושן פורים פורים פורים הסכמי טכנולוגיה היבטים פרקטיים הסכמי טכנולוגיה היבטים פרקטיים הסכמי טכנולוגיה היבטים פרקטיים נושים נשיה: הלכות ועידכוני פסיקה דיני ביטוח דיני ביטוח דיני ביטוח דיני ביטוח נשים במשפט נשים במשפט נשים במשפט נשים במשפט רישוי עסקים רישוי עסקים רישוי עסקים ניהול סיכונים וביטוח בפרויקטיים של בנייה ותשתיות ניהול סיכונים וביטוח בפרויקטיים של בנייה ותשתיות ניהול סיכונים וביטוח בפרויקטיים של בנייה ותשתיות 8 22 הסכמי טכנולוגיה היבטים פרקטיים נושים נשיה: הלכות ועידכוני פסיקה 29 2 9 16 צווארון לבן צווארון לבן * ביטוח לאומי ביטוח לאומי ביטוח לאומי נושים נשיה: הלכות ועידכוני פסיקה נושים נשיה: הלכות ועידכוני פסיקה 1 15

22 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות 1.3.23 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 מבוא כללי 18:15-19:15 הסכמי רישיון ממוסדות מחקר 15.3.23 | 2 מפגש 17:00-18:00 פטנטים-הרצאת מבוא 18:15-19:15 הסכמי רישיון - פטנטים 22.3.23 | 3 מפגש 17:00-18:00 הסכמי פיתוח 18:15-19:15 הסכמי שיתוף פעולה טכנולוגי 29.3.23 | 4 מפגש 17:00-18:00 הסכמי רישיון - תוכנה 18:15-19:15 פיצול זכויות שימוש לצורך מסחור הסכמי טכנולוגיה - היבטים פרקטיים ZOOM | 17:00-19:00 | 1.3.23- החל מ | ימי רביעי | מפגשים 4 11 ' השתלמות מס | אשכול סייבר וקניין רוחני ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין שבלתעו”ד טל קרפלוס, 2023 מרץ

23 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות נושים ונשיה: הלכות ועדכוני פסיקה ZOOM | 17:00-19:10 | 1.3.23- החל מ | ימי רביעי | מפגשים 4 12 ' השתלמות מס | אשכול חדלות פירעון ריכוז אקדמי: IMLAW משרד עורכי דין אינסל מילוא עו”ד יניב אינסל, משרד עורכי דין ליזה חדשעו”ד ליזה חדש, משרד עורכי דין יולוס גזית ושות’עו”ד רמי יולוס, משרד עורכי דין לירן רוני שלוםעו”ד לירן רוני שלום, 1.3.23 | 1 מפגש ראש דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, לשכת עורכי הדין 17:00-17:40 מעמד הנושים וזכויותיהם , משרד עורכי דין ליזה עו"ד ליזה חדש חדש 17:40-18:00 משרד עורכי דין עו"ד יניב אינסל,מגיב: IMLAW אינסל מילוא 18:10-18:50 הגשה והכרעה בתביעת חוב יחידת הידע והמדיניות עו"ד חיים זקס, באגף האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדל"פ ושיקום כלכלי 18:50-19:10 משרד עורכי דין עו"ד אורן הראל, מגיב: אורן הראל 15.3.23 | 2 מפגש 17:00-17:40 מימוש וחלוקת נכסי קופת הנשיה וחובות בדין קדימה סגן מנהל מחלקת עו"ד אילון בריל, תאגידים וממונה על הלכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 17:40-18:00 משרד עורכי דין עו"ד רמי יולוס,מגיב: יולוס גזית ושות' 18:10-18:50 חלוקת נכסי קופת הנשייה , משרד עורכי דין עו"ד לירן רוני שלום לירן רוני שלום 18:50-19:10 מנהלת עו"ד הילה גולברי בר-און,מגיבה: היחידה לידע ומדיניות, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 22.3.23 | 3 מפגש 17:00-17:40 נושים בעלי זכויות פירעון מיוחדות: נושה מובטח מנהלת עו"ד מיכל בן עמי לייבוביץ, מחלקה משפטית, אפוטרופוס כללי, משרד המשפטים 17:40-18:00 משרד עו"ד עדי בראונשטיין, מגיבה: עורכי דין עדי בראונשטיין 18:10-18:50 נושים בעלי זכויות פירעון מיוחדות: בעל נכס הכפוף לשיור בעלות משרד עורכי דין יגאל עו"ד דנית רימון, ארנון תדמור לוי 18:50-19:10 משרד עו''ד ענבר חכימיאן נהרי,מגיבה: עורכי דין יגאל ארנון תדמור לוי 29.3.23 | 4 מפגש 17:00-17:40 נושים בעלי זכויות פירעון מיוחדות: נושים בעלי זכות עיכבון וזכות קיזוז עוזר משפטי, בית עו"ד גיא אזולאי, המשפט המחוזי תל-אביב 17:40-18:00 משרד עורכי דין עו"ד חנית נוב, מגיבה: נוב, קסנר, שניר ושות' 18:10-18:50 אסיפות נושים: הלכה למעשה משרד עורכי דין פירט, עו"ד ליאור דגן, וילנסקי, מזרחי, כנעני 18:50-19:10 משרד עו"ד יריב שי ישינובסקי,מגיב: עורכי דין קנולר, ישינובסקי, קינן ושות’ 2023 מרץ

24 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות 2023 מרץ ניהול סיכונים וביטוח בפרויקטים של בנייה ותשתיות ZOOM | 17:00-19:15 | 2.3.23- החל מ | ימי חמישי | מפגשים 3 13 ' השתלמות מס | אשכול מקרקעין ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין חן נגלר סלהוב עו”ד מור חן, משרד עורכי דיו חן נגלר סלהוב עו”ד לימור נגלר קרונפלד, 2.3.23 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 פוליסת עבודות קבלניות ומסמכים נלווים משרד עורכי דין חן נגלר סלהוב עו"ד מור חן, 18:15-19:15 בראי הפסיקה אמצעים להקלה בסיכון משרד עורכי דין חן נגלר סלהוב עו"ד מור חן, 9.3.23 | 2 מפגש 17:00-18:00 ירידת ערך בתביעות ביטוח משרד עורכי דין שניאורסון דיאב עו"ד זקי דיאב, 18:15-19:15 עבודות קבלניות: נזק צפוי מנהלת מחלקת תביעות רכוש הפניקס חברה לביטוח עו"ד תמר קידר, 16.3.23 | 3 מפגש 17:00-18:00 פוליסת אחריות מקצועית לעורכי דין לגבי פרויקטים בניה ותשתיות משרד עורכי דין חן, נגלר סלהוב עו"ד לימור נגלר קרונפלד, 18:15-19:15 התגבשות נזק, גילוי נזק ושאלת ההתיישנות בפרוייקטים של בנייה ותשתיות משרד עורכי דין ליבוביץ' עורכי דין עו"ד קובי ליבוביץ',

25 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות 2023 מרץ דיני ביטוח ZOOM | 17:00-19:00 | 5.3.23- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 4 14 ' השתלמות מס | אשכול נזיקין 5.3.23 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 ביטוח אחריות מקצועית של עורכי דין האודן-חברת לביטוחעו"ד שירן רובינשטיין, 18:15-19:15 ביטוח סייבר האודן סוכנות לביטוחעו"ד מיכל שלמה, 12.3.23 | 2 מפגש 17:00-18:00 התיישנות בביטוח משרד עורכי דין לויתן שרון ושות'עו"ד תמי גרינברג, 18:15-19:15 מה כדאי לדעת כשמייצגים מבוטח? בזיקה לתביעות ביטוח סיעודי משרד עורכי דין גלעד רמתי עו”ד גלעד רמתי, 19.3.23 | 3 מפגש 17:00-18:00 מה כדאי לדעת כשמייצגים מבטח? משרד עורכי דין א. שניאורסון, דיאב ושות'עו''ד ארז שניאורסון, 18:15-19:15 פיצויים לנפגעי פעולות איבה ותביעות נגד גופים ממני טרור ארגון שורת הדין עו”ד ניצנה דרשן לייטנר, 26.3.23 | 4 מפגש 17:00-18:00 ביטוח אחריות נושאי משרה משרד עורכי דין לויתן שרון ושות' עו"ד יעל נבון, 18:15-19:15 פיצויים לנפגעי תאונות דרכים משרד עורכי דין י.כץ-ש.כץ ושות' עו"ד שמעון כץ, ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין לויתן שרון ושות’עו’’ד יעל נבון,

26 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» ללא עלות נשים במשפט ZOOM | 17:00-19:10 | 5.3.23- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 4 15 ' השתלמות מס | אשכול שונות 5.3.23 | 1 מפגש מוגבלות ונשים במשפט: ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 18:00-19:00 מוגבלות ונשים במשפט ראש המרכז לבריאות, משפט ואתיקה באוניברסיטת חיפהד״ר שגית מור, 19:10-20:10 מוגבלות ונשים חברה בוועדת האו"ם לאנשים עם מוגבלויותאודליה פיטוסי, 12.3.23 | 2 מפגש 17:00-18:00 הדרה ונשים במשפט: הדרת נשים בחברה החרדית 18:10-19:10 הדרת נשים במשפט עמותת 'איתך מעכי' עו"ד נטע לוי, 19.3.23 | 3 מפגש מיעוטים ונשים במשפט: 17:00-18:00 בטחון של נשים בחברה הערבית 18:10-19:10 נשים להטביות במשפט יו"ר (משותפת) הוועדה לזכויות להט"ב בלשכת עורכי הדין, עו"ד ענת כהן, משרד עורכי דין דורון אריאל 26.3.23 | 4 מפגש עוני ונשים במשפט: 17:00-18:00 עוני ונשים המאבק לדיור ציבורי נאבקת למען דיירי הדיור הציבורי ריקי בן לולו, 18:10-19:10 עוני ונשים במשפט מייסדת שותפה בתנועת 'שוברות קירות' עו"ד ספיר סלוצקר עמראן, ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין אלוני דוידובעו''ד רותם אלוני דוידוב, 2023 מרץ ללא עלות

27 המדרשה אקדמי ה ארצ ית לע ו רכ י ד י ן להרשמה» & 120 : עלות 2023 מרץ רישוי עסקים ZOOM | 17:00-19:20 | 13.3.23- החל מ | ימי שני | מפגשים 4 16 ' השתלמות מס | אשכול מינהלי חוקתי 13.3.23 | 1 מפגש ראש לשכת דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, עורכי הדין 17:00-17:50 חוק ותקנות רישוי עסקים לשעבר מנהל אגף רישוי מר אשר גרנר, עסקים במשרד הפנים ויו"ר הוועדה הבין-משרדית לרישוי עסקים 17:50-18:00 "הלכת סיינוב"- ההלכה ששינתה את זכות הטיעון ברע"ס - מאחורי הקלעים משרד עורכי דין עו"ד עידו ואראס, רוה-ואראס 18:15-19:00 מי הם הגורמים המאשרים ברישוי עסקים? משרד אגמון ושות' עו"ד אשר זליגר, רוזנברג הכהן ושות' 19:00-19:20 מטרות החוק וחשיבות הפיקוח על עסקים טעוני רישוי משרד עורכי דין עו"ד אביעד קשקש, ג'אנה קשקש פולק 20.3.23 | 2 מפגש 17:00-17:45 צו רישוי עסקים - מבנה הצו ופרשנויות משפטיות שונות לפריטיו משרד עורכי דין עו"ד שושי יוסקוביץ', שושי יוסקוביץ' 17:45-18:05 טור ז' לצו - מהו חיקוק אחר ואיזה קושי הוא מעלה בהליך הרישוי? מנכ"לית חברת ברקתעו"ד שירן זנדברג, 18:15-19:00 סוגי רישיונות והיתרים ותוקפם לשעבר מנהל אגף רישוי מר אלחנן משי, עסקים בעיריית ת"א וחבר הוועדה הביןמשרדית לרישוי עסקים 19:00-19:20 סיפורים מהשטח - מיומנו של מנהל רישוי ברשת בתי מרקחת מנהל תחום נדל""ן עו""ד ירון קרט, ומחלקת רישוי בחב' סופר פארם 27.3.23 | 3 מפגש 17:00-17:45 משפט מנהלי בראי רישוי העסקים משרד עורכי דין אילן עו"ד אילן בומבך, בומבך 17:45-18:05 האם יש מקום לדרישה לניקיון כפיים בעתירות ברישוי עסקים? משרד עורכי דין כהן, עו"ד הדס ברוה, וילצ'יק ושות' 18:15-19:00 הממשק בין דיני רישוי העסקים לדיני התכנון והבנייה משרד עורכות דין טלבי עו"ד נועה טלבי, גולדרט 19:00-19:20 האפליה בין עסקים טעוני רישוי לעסקים אחרים - גילוי חריגות הבנייה בעקבות בקשות לרישיון עסק תדמור ושות׳ פרופ׳ יובל עו"ד רן דרוק, לוי ושות׳ 3.4.23 | 4 מפגש 17:00-17:45 הליכי האכיפה הפלילית בעבירות רישוי עסקים משרד עורכי דין עו"ד הילי פרייס קווה, הילי פרייס קווה 17:45-18:05 שיקול דעת התובע העירוני בהגשת כתבי אישום נגד עסקים משרד עורכי דין מיכל עו"ד מיכל סער, סער 18:15-19:00 - החלום ושברו 34 הרפורמה לפי תיקון משרד עורכות דין עו"ד צליל גולדרט, טלבי גולדרט 19:00-19:20 משרד הבריאות כגורם מאשר מנהל רישוי עסקים עו"ד רוני סורקיס, ברשת שופרסל ריכוז אקדמי: משרד עורכות דין טלבי גולדרטעו”ד נועה טלבי, משרד עורכי דין שושי יוסקוביץעו”ד שושי יוסקוביץ’, משרד עורכי דין אגמון ושות’ רוזנברג הכהן ושות’עו”ד אמיר פיש, צילום: סוזי לוינסון

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz