חוברת השתלמויות 2022

המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן משפחה עבודה פלילי חדלות פירעון סייבר פרטיות והייטק נזיקין כל עו"ד זכאי/ת להרשם להשתלמות אחת חינם! עו"ד צעירים שנות ותק] 5 [עד זכאים להרשם 2- ל השתלמויות חינם! מיסים מקרקעין תאגידים, בנקאות ושוק ההון שונות ליטיגציה השתלמויות שנה 60 לכבוד ללשכת עורכי הדין * ההטבה הינה רק להשתלמויות בחוברת זו * ההטבה ניתנת למימוש באמצעות אתר המדרשה בלבד חוברת השתלמויות המדרשה 2022 לשנת

2 השתלמויות שנה 60 לכבוד ללשכת עורכי הדין

3 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן חברות וחברים יקרים, 60 , שעומדת בסימן 2022 של המדרשה - אקדמיה ארצית לעורכי דין לשנת 60- אני שמח להציג בפניכם את חוברת ה שנים להקמת לשכת עורכי הדין ועשור להקמת המדרשה. החוברת כשמה כן היא, תכלול שישים השתלמויות מקוונות, מקצועיות, עשירות ומגוונות בתחומי משפט רבים, ובהם: דיני נזיקין, מקרקעין, מיסים, חדלות פירעון, דיני משפחה, פרטיות וסייבר, דיני עבודה, תאגידים בנקאות ושוק ההון, ליטיגציה אזרחית וכן השתלמויות בנושאי משפט מרתקים נוספים, לרבות השתלמויות פרקטיות שונות המיועדות לציבור עורכי הדין הצעירים. מאז כניסתי לתפקיד אני מייחס חשיבות עליונה לערך המצוינות כמו גם לערך המקצוענות, ולרגל חגיגות שנת , קבעתי בשיתוף עם חבריי להנהגת הלשכה, תקציב מיוחד, 2022 השישים, אני גאה לבשר כי בתקציב הלשכה לשנת ,"60- שיאפשר לכל אחת ואחד מציבור עורכי הדין להשתתף באחת משישים ההשתלמויות המפורטות ב"חוברת ה שנות ותק) יהיו זכאים להטבה כפולה ויוכלו 5 על פי בחירתו או בחירתה, ללא כל עלות. עורכות ועורכי דין צעירים (עד " - ללא עלות. 60- להירשם לשתיים מהשתלמויות המפורטות ב"חוברת ה " מהווה המשך ישיר לתנופת העשייה בתחום האקדמי-מקצועי שמלווה את לשכת עורכי הדין בשנתיים 60- "חוברת ה וחצי האחרונות, וחלק מאירועי שנת השישים ללשכה. אני שמח לציין כי המדרשה, המציינת השנה עשור להקמתה, ממשיכה להוות קטר המספק כוח ותרומה משמעותיים לפעילות הברוכה של הלשכה, ומסייעת בהצעדתה של הלשכה קדימה. ברצוני להודות לצוות המדרשה, לעו"ד דניאל ביטון-נבעה, לעו"ד מזל נייגו-פיטוסי, וכן ליועץ האקדמי לאירועי שנת השישים ללשכה - עו"ד שי מילוא - על שעמלו רבות והשקיעו מחשבה ויצירתיות רבה, במשך תקופה ארוכה, ובמיוחד ."60- על שעלה בידם להציג מוצר כה משובח: "חוברת ה אני מזמין כל אחת ואחד מכם לעיין בחוברת, להיחשף למגוון העצום הקיים בה, לבחור את תחומי העניין וליהנות מהעשרה מקצועית חסרת תקדים בהיקפה ובטיבה ולהירשם לאחת או יותר מהשתלמויות המפורטות ב-"חוברת ". ובעיקר, אני שב וקורא לכן ולכם לעשות שימוש בהטבה המיוחדת שיזמתי לכבוד שנת השישים - הירשמו 60- ה בהקדם לאחת או שתיים מהשתלמויות - בחינם! בהזדמנות זו אאחל לכולכם שנה אזרחית טובה, מוצלחת ובעיקר בריאה. דבר ראש הלשכה עו"ד אבי חימי ראש לשכת עורכי הדין

4 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן השתלמויות שנה 60 לכבוד ללשכת עורכי הדין

5 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן חברות וחברים יקרים, לפני שישים שנה הוקמה לשכת עורכי הדין כדי לאגד ולשמש קול לעורכות ועורכי דין בישראל, ולהגן על שלטון החוק, זכויות האדם וערכי היסוד של מדינת ישראל. לפני עשור לשכת עורכי הדין יסדה את ה"מדרשה" - אקדמיה ארצית לעורכי הדין - על מנת לקדם מצוינות במשפט. ", אותה אנו מתכבדים להציג בפניכם.ן, מהווה חלק ממארג האירועים המיועדים לחגיגות השישים שנה ללשכה ועשור למדרשה. 60- "חוברת ה 'אירוע' על שום מה? על שום כך שלראשונה מזה עשור, המדרשה מפרסמת חוברת שנתית, המציגה את כלל ההשתלמויות האקדמיות שתוצענה , תוך הבנה שכל אחת מהן עומדת בפני עצמה, ובאותה עת, מהווה חלק מרצף ההשתלמויות השייך 2022 בשידור מקוון במהלך השנה האקדמית משקפת הליך של מחשבה והפנמה שבסופו הגענו לכדי מסקנה 60- לאחד מאשכולות הדינים שנכללו השנה בחוברת; ועל שום כך שחוברת ה כי מצוינות אקדמית תושג באמצעות צירופם ושילובם של כוחות חדשים למעגלי העשייה האקדמית, אשר בכוחם להניע ולהעשיר את הדיון, מנקודת מבט שונות ובחשיבה רעננה, עמוקה, יצירתית וביקורתית. מציגה אפוא שינוי ארגוני ותודעתי אשר ילווה את המדרשה גם בשנים הבאות. חוברת זו כמו אלה שתבואנה אחריה תשמשנה את 60- חוברת ה המדרשה למתן במה וכפלטפורמה להגברת קולם ונראותם של עורכות ועורכי דין חדשים לצד ותיקים, ובדרך זו, תגדיל לשכת עורכי הדין את כוחה והשפעתה על השיח, ויעלה בידה לקבע את הרלוונטיות של הלשכה בקרב ציבור עורכי הדין והציבור הישראלי בכללותו. ראש הלשכה, עו"ד אבי חימי, ציין בדברי הפתיחה שצורפו לחוברת זו, כי קידום המצוינות של ציבור עורכי הדין הוא חלק מהותי במשנתו, ולכן , המזכה 60- ש"ח לכל אחת מההשתלמויות. מעבר לכך, נקבעה הטבה מיוחדת לרגל אירועי שנת ה 120 קבע עלויות רישום מופחתות בסך של את ציבור עורכי הדין ברישום בחינם לאחת מההשתלמויות שבחוברת, בעוד שעורכי דין צעירים יהיו זכאים לשתי השתלמויות בחינם. אני מפציר בכם.ן לנצל הטבה משמעותית זו! היא פרי מאמץ של רבים. התודות והברכות מגיעות למרכזי ההשתלמויות, למרצות ולמרצים, לנשות המדרשה 60- עיקר שכחתי: חוברת ה ובראשן, מנהלת המדרשה, עו"ד דניאל ביטון-נבעה, אשר השקיעו שעות רבות של מחשבה ועמל. עוד קודם לכן, בראש ובראשונה, לעו"ד אבי חימי, ראש הלשכה וכן לעו"ד ורד כהן, ראש הסגל, אשר הובילו, עודדו וגרמו להוצאתם של אירועי שנת השישים, לרבות חוברות זו, אל הפועל. נהיר וברור שלא הכל מושלם. בוודאי נדרש לתקן, להוסיף, לשנות ולשפר בעתיד. הארות והערות (בונות), כמו גם הצעות להשתלמויות נוספות, .shay@imlaw.co.il תתקבלנה בברכה, באמצעות דוא"ל: אני מאחל לכולנו שנה אקדמית מוצלחת, בריאות איתנה ופרנסה טובה! בברכת חברים, עו"דשי מילוא IMLAW משרד עורכי דין אינסל מילוא ללשכת עורכי הדין 60- יועץ אקדמי של אירועי שנתה

6 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן אשכול חדלות פירעון 1 ' השתלמות מס נוהלי הממונה וההוצאה לפועל 17:00-19:15 | 3.1.22 החל מ- | * ימי שני | מפגשים 6 2022 ינואר

7 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן 2022 ינואר 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 5 12 19 26 4 11 18 25 6 13 20 27 2022 ינואר טבת-שבט תשפ"ב נהלי הממונה נהלי הממונה נהלי הממונה נהלי הממונה נהלי הממונה נהלי הממונה ראשון שני שלישי רביעי חמישי

8 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן נוהלי הממונה וההוצאה לפועל 17:00-19:15 | 3.1.22 החל מ- | * ימי שני | מפגשים 6 1 ' השתלמות מס | אשכול חדלות פירעון 3.1.22 | 1 מפגש ראש הלשכה : עו"ד אבי חימי,דברי ברכה 17:00-18:00 פתיחת הליכי חדלות פירעון מנהלת היחידה לפתיחת הליכים באגף האפוטרופוס הכללי, הכונס איריס קלינר, הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 18:15-19:15 הסרת הגבלות החלות על החייב סגנית מנהלת מחוז חיפה והצפון באגף האפוטרופוס הכללי, הכונס עו"ד נילי לבנת, הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 10.1.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 אמות מידה לקביעת תשלום חודשי מנהלת יחידת הידע והמדיניות באגף האפוטרופוס הכללי, עו"ד הילה גולברי בר און, הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדל"פ ושיקום כלכלי 18:15-19:15 תביעות חוב בהליך חדלות פירעון יחידת הידע והמדיניות באגף האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי עו"ד חיים זקס, והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 17.1.22| 3 מפגש 17:00-18:00 הצעת הממונה לתכנית לשיקומו הכלכלי של החייב פרקליטה במחוז תל-אביב מרכז באגף האפוטרופוס הכללי, עו"ד דקלה גל סתיו, הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 18:15-19:15 הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה ראש תחום שיקום ביחידת הידע והמדיניות באגף האפוטרופוס הכללי, עו"ד קרן פלפל, הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ריכוז אקדמי: מנהלת אגף חדלות פירעון ברשות האכיפה והגבייהעו"ד תמר עוזרי, מנהלת יחידת הידע והמדיניות באגף האפוטרופוס עו"ד הילה גולברי בר און, הכללי, הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדל"פ ושיקום כלכלי יום חמישי | 20.1.22 | *4 מפגש 17:00-18:00 שלבים בהליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל מנהלת אגף חדלות פירעון ברשות האכיפה והגבייהעו"ד תמר עוזרי, 18:15-19:15 קופת הנשייה בהליכי חדלות פירעון וכספי חיסכון ופנסיה בקופת גמל ופיצויי נזיקין בשל ניזקי גוף יחידת הידע והמדיניות באגף האפוטרופוס הכללי, הכונס עו"ד אסף ברקוביץ, הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 24.1.22 | 5 מפגש 17:00-18:00 מכירת בית מגורים של חייב בהליכי חדלות פירעון יחידת הידע והמדיניות באגף האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי עו"ד רועי נירון, והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 18:15-19:15 פיקוח על נאמנים מנהלת היחידה להנחיה ולפיקוח על נאמנים באגף עו"ד נטע כצמן יעקובוביץ', האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 24.1.22 | 6 מפגש 17:00-18:00 ביטול הליך חדלות פירעון יחידת הידע והמדיניות באגף האפוטרופוס הכללי, הכונס עו"ד אורנה קורנרייך, הרשמי והממונה על הליכי חדל"פ ושיקום כלכלי 18:15-19:15 מינוי בעלי תפקיד ושכר טרחתם סגן מנהל מחלקת תאגידים באגף האפוטרופוס הכללי, הכונס עו"ד איילון בריל, הרשמי והממונה על הליכי חדל"פ ושיקום כלכלי פרקליט במחוז ת"א, אגף האפוטרופוס הכללי, הכונס עו"ד מיכאל רוזנבלט, הרשמי והממונה על הליכי חדל"פ ושיקום כלכלי 2022 ינואר להרשמה לחצו כאן

65,000

10 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן אשכול חדלות פירעון 3 ' השתלמות מס חדלות פירעון בהוצאה לפועל 17:00-19:15 | 7.2.22 החל מ- | ימי שני | מפגשים 4 אשכול ליטיגציה 4 ' השתלמות מס תביעות נגזרות 17:00-19:15 | 7.2.22 החל מ- | ימי שני | מפגשים 4 אשכול מנהלי 2 ' השתלמות מס מבוא לדיני הגירה ומעמד בישראל 17:00-19:15 | 2.2.22 החל מ- | ימי רביעי | מפגשים 2 2022 פברואר

11 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן חדל"פ בהוצל"פ חדל"פ בהוצל"פ חדל"פ בהוצל"פ חדל"פ בהוצל"פ תביעות נגזרות תביעות נגזרות תביעות נגזרות תביעות נגזרות דיני הגירה ומעמד בישראל דיני הגירה ומעמד בישראל 6 13 20 27 7 14 21 28 2 9 16 23 1 8 15 22 3 10 17 24 ראשון שני שלישי רביעי חמישי 2022 פברואר שבט-אדר א' תשפ"ב 2022 פברואר

12 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן 2.2.22 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 מבוא להגירה - כללים ועקרונות, שיטות עבודה וטיפים מקצועיים להצלחה, ומגמות עכשוויות בהגירה עוסק בדיני הגירה, משרד עורכי דין תומר ורשהעו''ד תומר ורשה, 18:15-19:15 קליטת לקוח, קביעת אסטרטגיה לטיפול משפטי מדויק, ויצירתיות משפטית - כיצד לנצח תיקים לשעבר מנהל המח' המשפטית של המוקד לפליטים עו"ד אסף וייצן, ומהגרים, משרד עורכי דין תומר ורשה 9.2.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 ייצוג בני זוג - עילות המחלוקת ופיצוח הבירוקרטיה, תקיפת החלטות רשות האוכלוסין בערכאות משפטיות עוסק בדיני הגירה, משרד עורכי דין תומר ורשהעו''ד תומר ורשה, 18:15-19:15 תיקים הומניטריים - מגמות והתפתחויות עדכניות חשובות - הורים לילדים, איחוד משפחות, תושבות ישראלית לשעבר מנהל המח' המשפטית של המוקד לפליטים עו"ד אסף וייצן, ומהגרים, משרד עורכי דין תומר ורשה מבוא לדיני הגירה ומעמד בישראל 17:00-19:15 | 2.2.22 החל מ- | ימי רביעי | מפגשים 2 2 ' השתלמות מס | אשכול מנהלי ריכוז אקדמי: עוסק בדיני הגירה, משרד עורכי דין תומר ורשהעו''ד תומר ורשה, לשעבר מנהל המח' המשפטית של המוקד לפליטים ומהגרים, משרד עורכי דין תומר ורשהעו"ד אסף וייצן, 2022 פברואר להרשמה לחצו כאן

13 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן חדלות פירעון בהוצאה לפועל 17:00-19:15 | 7.2.22 החל מ- | ימי שני | מפגשים 4 3 ' השתלמות מס | אשכול חדלות פירעון 7.2.22 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 פירעון חובות בהוצאה לפועל בטרם פניה להליכי חדלות פירעון מנהלת אגף הוצל"פ ארציגב' זהבה סרי, 18:15-19:15 מאפייני חייבים וחזרה למעגל חובות סמנכ"לית לתכנון, מחקר וקשרי חוץגב' רבקה אהרוני, 14.2.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 סמכויות ותפקידי הרשם על פי חוק חדלות פירעון רשות האכיפה והגבייהכבוד הרשם גיא סמולרצ'יק, 18:15-19:15 שלבים בהליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל מנהלת אגף חדלות פירעון, רשות האכיפה והגבייהעו"ד תמר עוזרי, 21.2.22 | 3 מפגש 17:00-18:00 ותיקונים נוספים) 68 הסדרים בתוך חוק ההוצאה לפועל (תיקון רשות האכיפה והגבייהכבוד הרשם יניב דיין, 18:15-19:15 הסדרי החוב הליכי חדלות פירעון סגן הממונה על הרשמים לענייני חדלות פירעון, כבוד הרשם שי קידר, רשות האכיפה והגבייה 28.2.22 | 4 מפגש 17:00-18:00 הליכי כינוס על פי חוק ההוצאה לפועל והממשק לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי רשות האכיפה והגבייהכבוד הרשמת איה מחאג'נה, 18:15-19:15 הסדרי חוב בתיקי איחוד - הייתכן? רשות האכיפה והגבייהכבוד הרשמת נועה רגב, ריכוז אקדמי: מנהלת אגף חדלות פירעון, רשות האכיפה והגבייהעו"ד תמר עוזרי, משנה לראש הלשכה, יו"ר (משותף) פורום הוצל"פ בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יוסף ויצמן עו"ד יוסף ויצמן, 2022 פברואר להרשמה לחצו כאן

14 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן ריכוז אקדמי: GNY משרד עורכי דין גורניצקי עו"ד נועה אבן ספיר, 7.2.22 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 "מורה נבוכים" על מוסד התביעה הנגזרת - מושגי יסוד משרד עורכי דין פישר ושות'עו"ד נועה ברהום, 18:15-19:15 גילוי מסמכים בתביעות נגזרות משרד עורכי דין קלעי, רוזן ושות'עו"ד חגי קלעי, 14.2.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 כלל שיקול הדעת העסקי בתביעות נגזרות משרד עורכי דין ארדינסט, בן נתן, טוליאדנו ושות'עו"ד נעמה ארליך, 18:15-19:15 תביעות נגזרות בגין חלוקה אסורה GNY משרד עורכי דין גורניצקי עו"ד נועה אבן ספיר, 21.2.22 | 3 מפגש 17:00-18:00 ועדות בלתי תלויות ותביעות נגזרות משרד עורכי דין יגאל ארנון ושות'עו"ד רועי ששון, 18:15-19:15 גישור, הסדרי פשרה והסתלקות פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי) עו"ד ליאב וינבאום, 28.2.22 | 4 מפגש 17:00-18:00 גמול לתובע הנגזר ושכר הטרחה לעורכי דינו משרד עורכי דין יעקב שפיגלמן ושות' עו"ד עמית עידו, 18:15-19:15 מאחורי הקלעים של התיקים הבולטים והמתוקשרים (דוגמאות ועצות מהפרקטיקה) - הרצאת סיכום משותפת של עו"ד המייצג בדרך כלל תובעים נגזרים ושל עו"ד המייצג בדרך כלל את הנתבעים משרד עורכי דין איידן תירוש ושות'עו"ד עידן איידן, משרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמןעו"ד יוסי אשכנזי, תביעות נגזרות 17:00-19:15 | 7.2.22 החל מ- | ימי שני | מפגשים 4 4 ' השתלמות מס | אשכול ליטיגציה 2022 פברואר להרשמה לחצו כאן

EXTRAMEMBERS.CO.IL | 03-6946840 | *9911 חברים במועדון! 65,000 מעל ן! 3, EXTRA מצטרפים ונהנים ממגוון רחב של הטבות והנחות *9911 EXTRAMEMBERS.CO.IL לכל ההטבות, ההנחות והמבצעים היכנסו לאתר מועדון אקסטרה ממברס | 03-6946840 או בטל' | *9911 להצטרפות למועדון קונים טרי יוצאים בזול הנחה כל השנה! 7% הנחה 25% עד NOW ברכישת תו הזהב בטעינת ארנק הרשתות הדיגיטלי ברכישת תו ביתן דיגיטלי הנחה 8% הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה. בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר, ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

16 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן אשכול משפחה 7 ' השתלמות מס נשים במשפט מתיאוריה לפרקטיקה 17:00-19:15 | 6.3.22- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 4 אשכול נזיקין 8 ' השתלמות מס ביטוח וחבויות 17:00-19:15 | 6.3.22 החל מ- | ימי ראשון | מפגשים 4 אשכול סייבר, פרטיות והייטק 10 ' השתלמות מס סוגיות מתקדמות בדיני הגנת הפרטיות 16:00-19:15 | 7.3.22 החל מ- | ימי שני | מפגשים 4 אשכול חדלות פירעון 9 ' השתלמות מס צעד אחרי צעד - חדלות פירעון 17:00-19:45 | 7.3.22 החל מ- | ימי שני | מפגשים 4 אשכול סייבר, פרטיות והייטק 5 ' השתלמות מס סייבר למשפטנים 17:00-20:00 | 1.3.22- החל מ | ימי שלישי | מפגשים 5 אשכול פלילי 11 ' השתלמות מס הליכים אלטרנטיביים להעמדה לדין פלילי 17:00-19:15 | 9.3.22 החל מ- | ימי רביעי | מפגשים 3 אשכול מקרקעין 6 ' השתלמות מס התחדשות עירונית 17:00-19:15 | 2.3.22 החל מ- | ימי רביעי | מפגשים 4 2022 מרץ

17 פורים 6 13 20 27 7 14 21 28 2 9 16 30 1 8 15 22 29 3 10 17 24 31 התחדשות עירונית התחדשות עירונית התחדשות עירונית התחדשות עירונית הליכים אלטרנטיבים להעמדה לדין פלילי הלכה למעשה הליכים אלטרנטיבים להעמדה לדין פלילי הלכה למעשה הליכים אלטרנטיבים להעמדה לדין פלילי הלכה למעשה פורים צעד אחר צעד: חדלות פירעון צעד אחר צעד: חדלות פירעון צעד אחר צעד: חדלות פירעון צעד אחר צעד: חדלות פירעון נשים במשפט נשים במשפט נשים במשפט נשים במשפט סייבר למשפטנים סייבר למשפטנים סייבר למשפטנים סייבר למשפטנים סייבר למשפטנים דיני הגנת הפרטיות דיני הגנת הפרטיות דיני הגנת הפרטיות דיני הגנת הפרטיות ביטוח וחבויות ביטוח וחבויות ביטוח וחבויות ביטוח וחבויות 23 ראשון שני שלישי רביעי חמישי 2022 מרץ אדר א'-אדר ב' תשפ"ב 2022 מרץ

18 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן ריכוז אקדמי: יו''ר (משותף) הפורום למשפט מדע וטכנולוגיה בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אילן שדי עו''ד אילן שדי, יועמ"ש מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה עו"ד עמית אשכנזי, ראש מרכז פיתוח ומיצוי הון אנושי, מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלהגב' אורית טטרסקי, 1.3.22 | 1 מפגש ראש הלשכה : עו"ד אבי חימי,דברי ברכה 17:00-18:00 מבוא לקורס יו''ר (משותף) הפורום למשפט מדע וטכנולוגיה בלשכת עורכי הדין, עו''ד אילן שדי, משרד עורכי דין אילן שדי יועמ"ש מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה עו"ד עמית אשכנזי, 18:00-20:00 מבוא לסייבר ומושגי יסוד ראש מרכז פיתוח ומיצוי הון אנושי, מערך הסייבר הלאומי, משרד גב' אורית טטרסקי, ראש הממשלה 8.3.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 מבוא למחשבים, תקשורת והגנת הסייבר רמ"ח הכוונה, מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלהמר אליאב נורי, 18:00-20:00 OSINT איומי סייבר, ראיית התוקף ור' אגף הפעלה, מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלהמר אורי שיין, 15.3.22 | 3 מפגש 17:00-17:45 חוק המחשבים מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, משרד המשפטיםעו"ד יוני חדד, 17:45-18:30 חוק הגנת הפרטיות סגן יועמ"ש הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטיםעו"ד ניר גרסון, 18:30-19:15 בישראל GDPR יו"ר (משותף) ועדת אינטרנט וסייבר בלשכת עורכי הדין, עו"ד יורם ליכטינשטיין, משרד עורכי דין יורם ליכטנשטיין 19:15-20:00 סוגיות אקטואליות בפרטיות הממונה על הפיקוח, מחלקת אכיפה, הרשות להגנת הפרטיות, גב' לינא כמאל, משרד המשפטים 22.3.22 | 4 מפגש 17:00-17:45 ניהול לסיכונים ומבוא לרגולציה ראש מחלקת הגנה אקטיבית, מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש מר יובל סיני, הממשלה 17:45-19:15 רגולציית אבטחת מידע והגנת סייבר יראש מרכז הנחיית המשק, מערך הסייבר הלאוממר אלי מזרחי, 19:15-20:00 שרשרת האספקה ראש מרכז התעצמות ומשק, מערך הסייבר הלאומימר רועי ירום, 29.3.22 | 5 מפגש 17:00-17:45 היועץ המשפטי והגנת סייבר הלשכה המשפטית במערך הסייבר הלאומיעו"ד חן ברטאש לבנון, 17:45-18:30 Scada/ICS אתגרי הגנה מוביל צוות הגנה אקטיבית, מערך הסייבר הלאומימר טום אלכסנדרוביץ, 18:30-19:15 טיפול באירועי סייבר, הפן הטכנולוגי אנליסט בכיר, מערך הסייבר הלאומי רפי מזרחי, 19:15-20:00 טיפול באירועי סייבר, היבטים משפטיים הלשכה המשפטית מערך הסייבר הלאומיעו"ד ליאת כוהנים גורפינקל, • בסוף כל יום ישלח למשתתפים שאלון משוב דיגיטלי • בסוף ההשתלמות יישלח למשתתפים מבחן סיכום דיגיטלי. המבחן מוגדר "רשות", העוברים את המבחן יקבלו תעודה משותפת החתומה ע"י מערך הסייבר הלאומי ולשכת מההשתלמות 80% עורכי הדין • מי שלא ייגש למבחן אך יהיה נוכח לפחות יקבל תעודת סיום השתלמות מטעם המדרשה בלבד. סייבר למשפטנים 17:00-20:00 | 1.3.22 החל מ- | ימי שלישי | מפגשים 5 5 ' השתלמות מס | אשכול סייבר, פרטיות והייטק 2022 מרץ להרשמה לחצו כאן

19 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן ריכוז אקדמי: שותפה במשרד עורכי דין נשיץ ברנדס אמיר ושות' עו"ד שירה אוזיק, 2.3.22 | 1 מפגש התחדשות עירונית: סטטוס, מגמות עתידיות ופרקטיקה; ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 - חידושים אחרונים ומגמות עתידיות 2022 התחדשות עירונית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט עו"ד כרמית יוליס, אזרחי), משרד המשפטים 18:15-19:15 מלאכת עריכת הסכמי התקשרות בין יזם לבעלי דירות - דגשים וחידודים פרקטיים שותפה במשרד עורכי דין נשיץ ברנדס אמיר ושות'עו"ד שירה אוזיק, 9.3.22 | 2 מפגש מיסוי; 17:00-18:00 38 סוגיות במיסוי עסקאות תמ"א שותפה במשרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'עו"ד אפרת רוסינסקי, 18:15-19:15 )2021 חידושים במיסוי פרויקטים של פינוי בינוי (חוק ההסדרים שותפה במשרד עורכי דין זיו שרון ושות'עו"ד אורית קוך, 23.3.22 | 3 מפגש מימון פרויקטים של התחדשות עירונית; 17:00-18:00 ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית באמצעות בנק ראש מערך בנייה ונדל"ן בבנק לאומיגב' דפנה לנדאו, 18:15-19:15 ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית באמצעות קרן פיננסית מנכ"לית ובעלים "מכלול" נדל"ן גב' איילת רוסק, 30.3.22 | 4 מפגש שמאות והיטל השבחה; 17:00-18:00 היטל השבחה - ממלכת אי הוודאות בפרויקטים של התחדשות עירונית - האומנם? ראש מחלקת תכנון ובנייה במשרד עורכי דין עו"ד טלי סלטון ישועה, פישר ושות' 18:15-19:15 אופן עריכת שמאות בפרויקטים של התחדשות עירונית ותפקיד השמאי ביצירת דו"ח שמאי במצב של חוסר וודאות שותפה מנהלת במשרד גרינברג אולפינר ושות', גב' דברת אולפינר, שמאות מקרקעין התחדשות עירונית 17:00-19:15 | 2.3.22 החל מ- | ימי רביעי | מפגשים 4 6 ' השתלמות מס | אשכול מקרקעין 2022 מרץ להרשמה לחצו כאן

20 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן 6.3.22 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, נשיאת הפורום לשיוויון חברתי וייצוג מגדרי בלשכת עו"ד ברוריה לקנר, עורכי הדין, משרד עורכי דין בן-שחר, לקנר ושות' משרד עורכי דין רותם אלוני דוידוב עו"ד רותם אלוני דוידוב, 17:00-18:00 מעמד הנשים בבית המשפט לענייני משפחה: טיפול באלימות פיזית ובאלימות כלכלית - הלכה ראש מרכז רקמן לקידום מעמד האישה פרופ' רות הלפרין קדרי, באוניברסטת בר-אילן 18:15-19:15 מעמד הנשים בבית המשפט לענייני משפחה: טיפול באלימות פיזית ובאלימות כלכלית - למעשה יועצת ראה"ע לקידום מעמד הנשים ומנהלת עו"ד דנה אייזנר לביא, מרכז זכויות נשים עירוני בעיריית ראשון לציון 13.3.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 פגיעות מיניות בנשים: פרשנות העברה והעוולה - הלכה הפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטיריקס ד"ר רותי לבנשטיין-לזר, וראש המרכז הקליני למשפט וחברה-"משנה" 18:15-19:15 פגיעות מיניות בנשים: פרשנות העברה והעוולה - למעשה משרד עורכי דין מייסא ארשידעו"ד מייסא ארשיד, נשים במשפט מתיאוריה לפרקטיקה 17:00-19:15 | 6.3.22 החל מ- | ימי ראשון | מפגשים 4 7 ' השתלמות מס | אשכול משפחה 20.3.22 | 3 מפגש 17:00-18:00 עובדת? רעיות וזונות, אימהות (בנות) ומטפלות קונפליקטים וסולידריות במשפט הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביבפרופ' הילה שמיר, 18:15-19:15 על מעמדן של הנשים במקומות העבודה - למעשה משרד עורכי דין לוי, אטינגר, נקדימון ושות'עו"ד שיר-אל נקדימון, 27.3.22 | 4 מפגש 17:00-18:00 רשלנות רפואית בטיפול בנשים - הלכה הפקולטה למשפטים, המכללה למנהלד״ר נילי קרקו אייל, 18:15-19:15 רשלנות רפואית בטיפול בנשים - למעשה משרד עורכי דין כספי סרור ושות'עו"ד שירה פרידן, ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין רותם אלוני דוידובעו"ד רותם אלוני דוידוב, 2022 מרץ ללא עלות להרשמה לחצו כאן

21 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן 6.3.22 | 1 מפגש 17:00-18:00 הפגיעה הקשה של העליון בזכויות המבוטחים בפיקאלי והכיסוי לקריסת בניין וביטוח דירה משרד עורכי דין חיים קליר ושות'עו"ד חיים קליר, 18:15-19:15 מהפך בפסיקת בית המשפט העליון - זכות השיבוב של מבטח זר משרד עורכי דין אלרום, רום, סלומון ושות'עו"ד אסף אלרום, 13.3.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 ביטוח אחריות מקצועית, עורכי דין ומהנדסים משרד עורכי דין נשיץ ברנדס אמיר ושות'עו"ד נטע היכל, 18:15-19:15 למה יש לשים לב בתביעות ביטוח חיים ובריאות משרד עורכי דין חיים קליר ושות'עו"ד שלום סביון, 20.3.22 | 3 מפגש 17:00-18:00 פריצות סייבר - הסכנות ודרכי ההתמודדות , ניהול משברי סייבר Cytactic שותף מייסד עו"ד ד"ר נמרוד קוזלובסקי, 18:15-19:15 תובנות והמלצות במעבר בין מבטחים משרד יועצים לניהול סיכונים בע"מ מר אורי אורלנד, 27.3.22 | 4 מפגש 17:00-18:30 בעקבות הדיון הנוסף בעניין פיקאלי - מה השתנה לגבי הפרת חובות המבוטח? משרד עורכי דין ג'ון גבע, הדר ושות'עו"ד ג'ון גבע, ביטוח וחבויות 17:00-19:15 | 6.3.22 החל מ- | ימי ראשון | מפגשים 4 8 ' השתלמות מס | אשכול נזיקין ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין לויתן שרון ושות'עו"ד פגי שרון, 2022 מרץ להרשמה לחצו כאן

22 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן צעד אחרי צעד - חדלות פירעון 17:00-19:45 | 7.3.22 החל מ- | ימי שני | מפגשים 4 9 ' השתלמות מס | אשכול חדלות פירעון ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין ניסן בניטהעו"ד ניסן בניטה, 7.3.22 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 שיקולים לבחירת הליך מתאים ומסלולים חלופיים משרד עורכי דין ניסן בניטהעו"ד ניסן בניטה, 18:00-18:45 מבנה הליך חדלות פירעון מנהלת היחידה לידע ומדיניות' הממונה על הליכי עו"ד הילה גולברי בר-און, חדלות פירעון ושיקום כלכלי 19:00-19:45 הליך חדלות פירעון במסגרת הוצל"פ לשכת הוצאה לפועל כפר-סבאכבוד הרשמת מירלה אהרון ביננפלד, 14.3.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 סמכויות ואחריותו של נאמן בהליך משרד עורכי דין איתי גור עו"ד איתי גור, 18:00-18:45 תום לב, והתנהלות היחיד בהליך כץ | הרשמן | משרד עורכי דין אברהםעו"ד אורן כץ, 19:00-19:45 עימותים רכושיים בין נושים לבין בני זוג של חייבים הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן פרופ' שחר ליפשיץ, 21.3.22 | 3 מפגש 17:00-18:00 סעדים זמניים, וחובות שאינם ברי הפטר משרד עורכי דין א. שמרת ושות'עו"ד אסף שמרת, 18:00-18:45 הגשת תביעת חוב, הכרעה וערעור משרד עורכי דין פדר עו"ד אופיר פדר, 19:00-19:45 הגנות על דירת מגורים מול שיקומו של היחיד סגן יו''ר (משותף) ועדת כינוסים וחדלות פירעון בלשכת עו"ד אוריאל זעירא, עורכי הדין, משרד עורכי דין אוריאל זעירא 28.3.22 | 4 מפגש 17:00-18:00 סדר נשייה ומימוש נכסים פיננסיים מ''מ יו''ר (משותף) ועדת כינוסים וחדלות פירעון בלשכת עו"ד רואי נגריס, עורכי הדין, משרד עורכי דין רואי נגריס ושות' 18:00-18:30 תכנית שיקום ליחיד והמלצות בדוח הממונה אגף האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והממונה על עו"ד נחמה אבן ספיר, הליכי חדלות פירעון, מחוז תל-אביב 18:30-19:00 היום שאחרי ההפטר עמותת פעמוניםהגב' שרון לוין, 19:00-19:45 שיקולים בבחינת אישור תכנית פירעון האפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית, ממונה על הליכי עו"ד סיגל יעקבי, חדלות פרעון ושיקום כלכלי, משרד המשפטים משרד עורכי דין מרדכי מיכאלי ושות' עו"ד מרדכי מיכאלי, 2022 מרץ להרשמה לחצו כאן

23 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן 7.3.22 | 1 מפגש 16:00-16:30 פתיחת ההשתלמות והכרות 16:30-17:00 , יעדי פיקוח רוחב וישראל 2022 הרשות להגנת הפרטיות - אכיפה בתקנות העברת מידע לחו"ל] 3 ' מול העולם [פרשנות לתק ראש הרשות להגנת הפרטיותעו"ד גלעד סממה, 17:00-17:30 שו"ת לראש הרשות 17:45-18:00 חיסיון עו"ד לקוח - אבטחת מידע יו"ר ועדת האתיקה הארצית עו"ד מנחם מושקוביץ, 18:30-19:15 שו"ת ויישום 14.3.22 | 2 מפגש 16:00-17:30 המסגרת הנורמטיבית "מבט על תיקוני החקיקה" יו"ר ועדת הסייבר והגנת הפרטיות בלהב, משרד עו"ד יעקב עוז, עורכי דין יעקב עוז ושות' עדכוני פסיקה - מקלנסואה ועד דנ"פ אוריך יועצי רה"מ לשעבר מרצה ומנחה במרכז הישראלי לניהול, שותף עו"ד אייל שטרנברג, במשרד עורכי דין בלטר, גוט אלוני ושות' 17:45-19:15 שינויים ומגמות GDPR אבטחת מידע והגנת הפרטיות DPC קהילת ד"ר יובל ריינפלד, 21.3.22 | 3 מפגש 16:00-17:30 פרטיות VS סייבר 433 יועמ"ש יחידת הסייבר הארצית בלהב עו"ד טל ויתקון, יועמ"ש מערך הסייבר הלאומי עו"ד עמית אשכנזי, 17:45-19:15 הטכנולוגיה בשרות הפרטיות - הגנה על נכסי המידע במשרד מנהל מחלקת מערכות מידע, משרד עורכי דין מיתרמר גולן אטיה, 28.3.22 | 4 מפגש 16:00-17:30 אתגרים בדיני פרטיות לעיר חכמה המכון הישראלי לדמוקרטיהד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, 17:45-19:15 "גאים בפרטיות" - על דלף הנתונים הגדול ביותר יו"ר חברותא עמותת להט"ב במגזר הדתי מר שי ברמסון, סוגיות מתקדמות בדיני הגנת הפרטיות 16:00-19:15 | 7.3.22 החל מ- | ימי שני | מפגשים 4 10 ' השתלמות מס | אשכול סייבר, פרטיות והייטק ריכוז אקדמי: יו"ר ועדת הסייבר והגנת הפרטיות בלהב, משרד עורכי דין יעקב עוז ושות' עו''ד יעקב עוז, מרצה ומנחה במרכז הישראלי לניהול, שותף במשרד עורכי דין בלטר, גוט אלוני ושות'עו''ד אייל שטרנברג, 2022 מרץ להרשמה לחצו כאן

24 שריינו ביומנים נזיקין וביטוח לאומי 10-12.3.22 אילת כנס סוף שבוע המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן

25 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן 9.3.22 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 16:45-17:00 מבוא - הליכים אלטרנטיביים בדין הפלילי ניצב משנה בדימוס, יו"ר (משותפת) עו"ד ומגשרת רותי שיטרית, פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיבות בלשכת עורכי הדין 17:00-18:00 שימוש בצדק מאחה ובעקרונותיו בהליך הפלילי מנהלת אקדמית של מערך הקליניקות פרופ' מיכל אלברשטיין, בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 18:15-19:15 תהליכי צדק מאחה לקטינים עוברי חוק ראש מחלקת נוער ומשפחה, משטרת ניצב משנה עופר מסינג, עו"ד, ישראל 23.3.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 הסדרים מותנים - המהפכה השקטה מנהל מחלקת עררים בפרקליטות המדינהד"ר עו"ד יניב ואקי, 18:15-19:15 הסדר מותנה הלכה למעשה ראש שלוחת הסדר מותנה דרום, משטרת רפ"ק שרית אלישע, עו"ד, ישראל 30.3.22 | 3 מפגש 17:00-18:00 אכיפה מנהלית רמ"ח תביעות פלילי, חטיבת התביעות, נצ"מ איה גורצקי, עו"ד, משטרת ישראל 18:15-19:15 הליכי שיקום בבית משפט קהילתי ראש מדור שיקום ונוער חטיבת התביעות, סנ"צ מירית בן מיור, עו"ד, משטרת ישראל הליכים אלטרנטיביים להעמדה לדין פלילי 17:00-19:15 | 9.3.22 החל מ- | ימי רביעי | מפגשים 3 11 ' השתלמות מס | אשכול פלילי ריכוז אקדמי: ניצב משנה בדימוס, יו"ר (משותפת) פורום יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיבות בלשכת עורכי הדין עו"ד ומגשרת רותי שיטרית, 2022 מרץ להרשמה לחצו כאן

26 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן אשכול נזיקין 12 ' השתלמות מס פלת"ד 17:00-19:15 | 3.4.22- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 3 אשכול משפחה 13 ' השתלמות מס הליכי משפחה בביה"ד הרבני 17:00-19:45 | 3.4.22- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 3 אשכול מיסים 14 ' השתלמות מס מע"מ 17:00-19:15 | 4.4.22- החל מ | ימי שני | מפגשים 3 אשכול חדלות פירעון 15 ' השתלמות מס חדלות פירעון ושיקום כלכלי של תאגידים 17:00-19:15 | 4.4.22- החל מ | ימי שני | מפגשים 3 אשכול שונות 17 ' השתלמות מס ניצולי שואה 17:00-19:15 | 7.4.22- החל מ | ימי חמישי | מפגשים 3 אשכול תאגידים בנקאות ושוק ההון 16 ' השתלמות מס דיני תחרות 17:00-19:15 | 7.4.22- החל מ | ימי חמישי | מפגשים 5 2022 אפריל

27 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן שואה ומשפט שואה ומשפט שואה ומשפט דיני תחרות דיני תחרות דיני תחרות פסח פסח פסח פסח הליכי משפחה בביה"ד הרבני הליכי משפחה בביה"ד הרבני חדל"פ ושיקום כלכלי של תאגידים חדל"פ ושיקום כלכלי של תאגידים חדל"פ ושיקום כלכלי של תאגידים הליכי משפחה בביה"ד הרבני פלת"ד פלת"ד מע"מ מע"מ מע"מ פלת"ד 10 17 24 11 18 25 6 4 13 20 27 5 3 12 19 26 7 14 21 28 ראשון שני שלישי רביעי חמישי 2022 אפריל אדר ב'-ניסן תשפ"ב 2022 אפריל

28 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן 3.4.22 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 ניכוי רעיוני בתגמולי מל"ל משרד עורכי דין זיו מנדלוביץעו"ד זיו מנדלוביץ, 18:15-19:15 ההבדל בין שיפוט לגישור בפלת"ד לשעבר בית משפט השלום כבוד השופט בדימוס יחזקאל הראל, תל-אביב 10.4.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 גישור בפלת"ד 18:15-19:15 טיפול בתיקי פלת"ד מטעם חברות הביטוח משרד עורכי דין זמר, ברימר ושות'עו"ד תומר זמר, פלת"ד 17:00-19:15 | 3.4.22 החל מ- | ימי ראשון | מפגשים 3 12 ' השתלמות מס | אשכול נזיקין 24.4.22 | 3 מפגש 17:00-18:00 פרקטיקה בניהול תיקי פלת"ד משרד עורכי דין יקיר שינדלרעו"ד יקיר שינדלר, 18:15-19:15 מל"ל או פלת"ד - מה קודם? משרד עורכי דין אסף ורשהעו"ד חני דקל אלבז, ריכוז אקדמי: יו"ר (משותף) פורום נזיקין בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אסף ורשה עו"ד אסף ורשה, משרד עורכי דין אסף ורשה עו"ד חני דקל אלבז, 2022 אפריל להרשמה לחצו כאן

29 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן 3.4.22 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 קידושין ונישואין - משמעותם; בירורי יהדות, ממזרות ועיכובי נישואין יהדות ויוחסין בית הדין הרבני האזורי תל-אביב כבוד הדיין הרב אייל יוסף, 18:00-19:00 תביעות נזיקין בגין סרבנות גט, בבית הדין ובבתי המשפט, כתובה ודרכי הדיון בה בית הדין האזורי ירושליםכבוד הדיין הרב יצחק אושינסקי, 10.4.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 אכיפת פסקי דין, אכיפת פסקי דין של גירושין כינוס נכסים, ניהול עזבון. בית הדין הרבני האזורי תל-אביב כבוד הדיין הרב עידו שחר, 18:00-19:00 כתובה, כפל זכויות ואיזון משאבים בבתי הדין הרבניים המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גןפרופ' אבישלום וסטרייך, 19:10-20:00 ניתוח פסקי דין של בתי הדין הרבניים מנהל תחום בתי הדין הרבניים, מרכז רקמן לקידום עו''ד שי זילברברג, מעמד האישה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן הליכי משפחה בביה"ד הרבני 17:00-19:45 | 3.4.22 החל מ- | ימי ראשון | מפגשים 3 13 ' השתלמות מס | אשכול משפחה 24.4.22 | 3 מפגש 17:00-18:00 "זמני שהות" - זכות או חובה, ניכור הורי, מעבר דירה של ההורה המשמורן ועוד בית הדין הרבני האזור באר שבעכבוד הדיין הרב אברהם גאופטמן, 18:00-19:00 חלוקת רכוש לא שיווניות והמועדים הקבועים לפירוק השיתוף והנסיבות לדחייתם, מדור ייחודי, ותביעות לשלום בית משרד עורכי דין צבי גלרעו''ד וטו''ר צבי גלר, 19:10-20:00 גובה חיוב מזונות ילדים, והתייחסות בית הדין הגדול למחקרים 919/15 שפורסמו ולבע"מ אב בית הדין הרבני הגדולכבוד הדיין הרב שלמה שפירא, ריכוז אקדמי: משרד עורכי דין צבי גלרעו"ד וטו"ר צבי גלר, 2022 אפריל להרשמה לחצו כאן

30 המדרשה אקדמיה ארצית לעורכי די ן ריכוז אקדמי: יוצא נציבות מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, משרד עורכי דין משה כדר עו"ד ורו"ח משה כדר, מע"מ 17:00-19:15 | 4.4.22 החל מ- | ימי שני | מפגשים 3 14 ' השתלמות מס | אשכול מיסים 4.4.22 | 1 מפגש ראש לשכת עורכי הדיןדברי ברכה: עו"ד אבי חימי, 17:00-18:00 מתי חייבים מע"מ? על מה משלמים מע"מ ועל מה לא; חשבונית מס; חשבונית עסקה; קבלה - מתי מוציאים; הוצאות משפט - מתי חייב במע"מ, אם בכלל? יועצת מס וסגנית נשיא לשכת יועצי המס רו"ח רויטל סיטון בן ארי, בישראל 18:15-19:15 מע"מ ונדלן - תמ"א, קומבינציה ופינוי בינוי נציג רשות המיסים 11.4.22 | 2 מפגש 17:00-18:00 לעשות ולא לעשות, לומר ולא לומר בחדרי חקירות מע"מ; חשבוניות פיקטיביות; זיהוי ודרכי פעולה להקטנת חשיפה שותפה וראש תחום מע"מ במחלקת המיסים עו"ד ורו"ח טלי עזריאל, במשרד עורכי דין הרצוג פוקס נאמן 18:15-19:15 לחוק 28 ' , ס AIRBNB מע"מ וסוגיות לשעבר ממונה מע"מ תל-אביברו"ח ומשפטן רפי גבאי, 25.4.22 | 3 מפגש 17:00-18:00 מע"מ אפס, פטור מלא - מה ההבדל? החשיבות בהוצאת חשבונית מס לגורם הנכון שותף ומנהל מחלקת המיסים העקיפים רו"ח ומשפטן גל גרינברג, , לשעבר מנהל המחלקה המקצועית של מע"מ ברשות המיסים KPMG 18:15-19:15 תשומות - הכרה בתשומות,דוגמאות וחיוב כספים בידי עו"ד נאמן בליווי ]2017 בנקאי [החלטת מיסוי משנת נציג רשות המיסים 2022 אפריל להרשמה לחצו כאן

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz