Table of Contents Table of Contents
Next Page  37 / 92 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 37 / 92 Previous Page
Page Background

ואיפה ממוקמת המחלקה שלך מבחינה מקצועית בתוך משרד מסחרי

גדול?

"אנחנו פועלים בשלוש זירות: הראשונה, פיתוח עסקי, כלומר קידום

פעילות עסקית ממוקדת בקרב לקוחות פוטנציאליים, מיצוי הפוטנציאל

העסקי בקרב הלקוחות הקיימים, פיתוח מוצרים משפטיים חדשים,

בחינת פעילות בשווקים חדשים ועוד. הזירה השניה היא שיווק ומיתוג

- התוויית האסטרטגיה השיווקית של הפירמה וגיבוש כלים מקצועיים

למימושה. והזירה השלישית היא ייעוץ תקשורתי - גיבוש והתוויית

האסטרטגיה התקשורתית של הפירמה כלפי חוץ ופנים, לרבות ניהול

מערך הדוברות ויחסי הציבור של המשרד. הייעוץ התקשורתי שלנו

מנוהל מתוך המשרד ועל ידי הצוותים במחלקתי, ובכך אנו נבדלים

ממשרדים רבים אחרים המסתייעים בייעוץ תקשורתי חיצוני. כאמור,

ייחוד המחלקה הוא בשימוש מקביל, כל העת, בכל הכלים האמורים".

עו"ד דרורי מכנה את המחלקה שלה "תומכת לחימה" והיא גאה מאוד

בהגדרה הזו. היא לא שוכחת להזכיר את הצוות המקצועי שמקיף אותה.

"זאת חבורה של 'שחקני נשמה' שמבינים כי בראש ובראשונה התפקיד

שלנו הוא לתת שירות פנימה, בתוך הבית. זה הייעוד שלנו - לתת

לשותפים ולעורכי הדין את כל הכלים השיווקיים ואת כל האמצעים

כדי לתקשר את העבודה המקצועית הנפלאה שהם עושים, ולסייע להם

לשמר וליצור קשרים עם לקוחות קיימים וחדשים כאחד".

התוצר המשפטי מדבר בעבור עצמו, אבל מגיע שלב בו הגודל

מחייב לנהל את הדברים בצורה סדורה.

"וכאן בדיוק נכנסת המחלקה שלי לתמונה. האמונה באיכות המוצר

המשפטי שלנו, לצד שיתוף הפעולה היום־יומי וההדוק בין המחלקות

והשותפים בהן היא זו שיוצרת את ההבדל. בשנים האחרונות יש שלוש

מגמות מרכזיות שאנו מובילים - התמקצעות בתחומי משפט ייחודיים

שבעבר הלא רחוק לא היו נחלתם של המשרדים הגדולים, כמו דיני

מכס, יבוא וייצוא במסגרת מחלקת המיסים שלנו. תחומים אלו, למשל,

לצד תחומי הליבה שלנו, מאפשרים לנו להעמיד לרשות הלקוחות ייעוץ

משפטי מעמיק ומקיף תחת קורת גג אחת.

בנוסף, הצוותים המשפטיים שלנו שומרים כל העת על ההבנה

וההיכרות עם הסקטור בו הלקוחות שלנו פועלים - אנו מכירים

37

2017

דצמבר

צילום: דניאל בר־און