Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 92 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 92 Previous Page
Page Background www.tabar.org.il

| 53

גיליון

| 2017

דצמבר

|

טבת תשע"ח

מגזין לשכת עורכי הדין מחוזות תל אביב והמרכז

מרים נאור עמית גורביץ' ע

ל

איילת שקד רון דרור על בג"צ הצפיפות בבתי הכלא יואב ספיר ע

ל

בג"צ המרכולים עוזי סלמן על יובל קרניא ל פרשת אזריה ערן גולן על מהפכת המזונות אירית רוזנבלום על עסקת גלובס יואל חשין ע

ל

עסקת מובילאיי דודו לוי רייך ע

ל

הפגנות פתח תקוה על

2017

- האנשים והאירועים שעשו את עולם המשפט בשנת

אתם בחרתם

מחוזות תל-אביב והמרכז 2017 דצמבר טבתתשע"ח | 101 ' גיליון מס 7 |? מהעושיםעםדין משמעתי במותבחסר 11 |? למי נחוצותעבירותהמסגרת 14 |? מתי יותרקיזוז שכרטרחהמכספיםשמגיעיםעבורהלקוח 18 |? האםעורךהדין רשאי לנהלהגרלתדירהבשםהלקוח 19 |? האםתותרעניבתפרפרבמדי המשפט הפכו את המגזין