חוברת הטבות לחגים תשפ"ג - 2022

חוברת ההטבות לחגים - תשפ”ג -

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח קונים טרי יוצאים בזול

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח ס”מ 19 עגולה, קוטר דבששוקולד בלגי לבן | דבששוקולד בלגי | דבש קלאסי | דבש קרמבל | דבששקדים טורט דבש פרמיום עגולה במגוון טעמים בלבד! ₪25- ב ₪50 במקום

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח הודיס, קרולינה למקה, אורבניקה, איב רושה, ,HOME שובר למימוש בחנויות: קסטרו, קסטרו טופ-טן, קיקו מילאנו, אדידס ובייביסטאר ₪60- לרכישה ב ₪100 בשווי שובר קניה למימושבמגוון חנויותמותגים

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח ₪ 70- לרכישה ב ₪ 100 בשווי קו שובר קנייה בחנויות גולף אנד

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח & 250 & ובשווי 500 “התו המלא” בשווי תו דיגיטלי לרכישה ברשת רמי לוי ב- הנחה 7%

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח ₪150- לרכישה ב ₪200 בשווי שובר קנייה באתר פאנקו

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח מבצעים מיוחדים במגוון בתי מלון בארץ

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח ₪100 - לקנייה ב ₪150 בשווי חנות פרחים אונליין עם משלוחים לכל הארץ שובר קנייה לאתר ‘לה פלור’

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח התו ניתן לשימוש ברשתות המזון בהצגת תו דיגיטלי ולא למימוש באונליין הכי גדול בחיסכון!

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח ₪ 60- לרכישה ב ₪ 100 בשווי שובר קנייה ברשת וורדינון

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח ₪60- לרכישה ב ₪100 בשווי שובר קנייה ברשת ארקוסטיל

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח ₪ 25- כרטיס לספארי ב ₪ 89 במקום

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח ₪ 949 במקום משלוח חינם + במעמד החיוב למשלמים בכרטיס המועדון הנחה 10% + ) או: 50+( ) או לעור רגיל עד יבש 40+( מארז פרימיום מבית מעבדות ליראק פריז לעור מעורב עד רגיל קרם עיניים אנטי-אייג’ינג לתיקון פגעי הזמן והגיל באזור העיניים + מ”ל 50 קרם לחות לעור הפנים אנטי-אייג’ינג לתיקון פגעי הזמן מ”ל) 15( והעפעפיים, ולטיפול משמעותי בקמטים וקמטוטים

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח עקיצת הדבורה | דבששוקולד לבן פחזניות מקורמלות | חלבי פיסטוק ודבש בלבד! ₪35- ב ₪60 במקום פסי שמנת דבש במגוון טעמים

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח ₪60- לרכישה ב ₪100 בשווי שובר קנייה ברשת נעמן

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח קונים טרי יוצאים בזול

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח הנחה 15% באתר ‘רוי שוקולד’

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח סט סירי אבן שיש של ברלינג האוס ₪ 799 במקום בלבד! ₪379- ב הנחה 5% + משלוח ₪ 39 + במעמד החיוב למשלמים בכרטיס אשראי של המועדון

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח GOURMEX מיקרוגל טיגון דיגיטלי לאוויר חם ₪ 999 במקום בלבד! ₪349- ב הנחה 5% + משלוח ₪ 39 + במעמד החיוב למשלמים בכרטיס אשראי של המועדון

א י נם צד לעסקה ו א י נם אחרא י ם ו /א ו לפרס ו ם ו /א ו לעסקה ו /א ו לשי ר ו ת ו /א ו למ ו צר ו בכלל ז ה למח י ר י הם . E X TRA MEMBERS קב ו צת ישראכרט/מ ו עד ו ן ט י בם , אי כ ותם , מו עד אספקתם ל י ו צא ב זה *הנפקת הכרט יס ו ג ו בה המסגרת נתו נ ים לשיקו ל דעתה הבלעד י של ישראכרט בע”מ ו /או פר י מ י ום אקספרס בע”מ ו /א ו ישראכרט מ י מ ו ן בע ” מ א ו הב נק המ נ פ י ק *א י עמ י דה בפ י רע ו ן ההל ו ו אה א ו האשרא י על ו לה ל ג ר ו ר ח י ו ב בר י ב י ת פ י ג ו ר י ם ו הל י כ י ה ו צאה לפ ו על *טל ” ח

חג שמח!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz