חוברת מידע ופעילויות יולי-ספטמבר 2018

35 מ ח ו ז תל-אביב www . tabar.org.il ההרשמה באתר מחוז תל-אביב ש"ח לכל הזמנה) 4 (על הזמנה טלפונית יתווסף תשלום של 077-9555020 ' או באמצעות מענה טלפוני במס הוועד המרכזי בשיתוף מחוז תל-אביב יישומית לחישוב מס השבח כל המפגשים יכללו דוגמאות מעשיות ותחשיבים ,10 "בית הפרקליט", רח' דניאל פריש | 16:30-20:00 | 5.8.18- החל מ | ימי ראשון | מפגשים 2 תל-אביב מרכזת אקדמית: משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות' עו"ד אפרת סולומון, 5.8.18 | מפגש ראשון 16:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל 17:00-17:05 דברי ברכה: ראש לשכת עורכי הדין עו”ד אפי נוה, יו”ר מחוז תל-אביב עו”ד, פסיכולוג, ד”ר (קרימינולוגיה) ינון היימן, ממונה מחוז מרכז (בהקמה) עו”ד אבי חימי, 17:05-18:20 בעסקאות מזומן, קומבינציה, אופציה, עסקאות נטו (גילום). קביעת יום שווי מכירה ויום מכירה, רכישה ושווי רכישה, בהעברות ללא תמורה, הורשה, גירושין, תחולת חזקת השיתוף משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות' עו"ד אפרת סולומון 18:45-20:00 במכירת זכויות במקרקעין ובמכירת מניות באיגוד מקרקעין, שיעורי מס שבח בחברה וביחיד, בהפקעה ובפריסה נציג רשות המיסים 12.8.18 | מפגש שני 16:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל 17:00-18:15 ניכוי פחת מעלות הרכישה, פחת אמצע תקופה, הוצאות מותרות בניכוי. פחת, הוצאות וניכויים, נציג רשות המיסים 18:30-20:00 מיסוי מכירת דירות מגורים, פטור דירה יחידה, החישוב הלינארי החדש, מיסוי זכויות בנייה משרד מאיר מזרחי ושות', משרד עורכי דין עו"ד אפרת סולומון ש"ח 100 : עלות סדנה עו"דאפרתסולומון EXTRAMEMBERS / MEMBERS הנחה ינתנו במעמד חיוב כרטיס אשראי 10%

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz